Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Filmer og beskrivelser av metoder og verktøy for å forbedre kvaliteten på samhandlingen

Publisert


Her ligger filmer og beskrivelser av ulike metoder og verktøy for å forbedre kvaliteten på samhandlingen.


Har du funnet en feil?

Modell for kvalitetsutvikling

Filmer: Presentasjon av modell for kvalitetsutvikling og de ulike fasene i forbedringsarbeidet ved Seksjonleder Anders Vege.

  • «Metoder og verktøy» for kvalitetsforbedring omhandler behovet for forbedring og gir en kort innføring i Modell i kvalitetsforbedring.
  • «Forberedelsesfasen» omhandler hvordan man kan arbeide med å erkjenne behovet for forbedring, klargjøre kunnskapsgrunnlaget, samt forankre og organisere forbedringsarbeidet.   
  • «Planleggingsfasen» omhandler hvordan man kan kartlegge nåværende praksis, sette mål, velge måleverktøy, planlegge forbedret praksis og finne forbedringstiltak.
  • (Filmer om de resterende fasene er under produksjon)

På vårt emnebibliotek Kvalitetsforbedring på Helsebiblioteket ligger

Verktøy for kartlegging og måling

Innovasjon

Bedre informasjon