Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Helsestatistikk i 150 år

Vi har langt bedre helse i dag enn for 150 år siden. Samtidig har vi «brukt opp» en del av helsegevinstene som har kommet i perioden.

bilde_folkemengde.
bilde_folkemengde.

Det viser artikkelsamlingen "På liv og død - helsestatistikk i 150 år" fra Statistisk sentralbyrå. Folkehelseinstituttets forskere er blant dem som analyserer utviklingen fra 1800-tallet til i dag.

Allerede på midten av 1800-tallet pekte samfunnsforskeren og presten Eilert Sundt på sosiale forskjeller i helse. En viktig årsak var fattigdom, dårlig ernæring og lav boligstandard, noe som ga økt risiko for alvorlige infeksjonssykdommer.  

I dag er det hjerte- og karsykdommer, lungekreft og ulykker som rammer ulikt i ulike sosial lag. Det skyldes igjen ulik tilgang til helsefremmende og helseskadelige ressurser i samfunnet. I artikkelen "Forskning på sosial ulikhet i helse i Norge" tar Folkehelseinstituttets forskere Bjørn Heine Strand og Øyvind Næss for seg forskning på sosial ulikhet i helse. Hovedvekten er lagt på etterkrigstiden.

Strand og Næss viser at forskning på sammenhengen mellom samfunnsforhold og sykdom kom senere i gang i Norge enn i våre nordiske naboland. Ulikhet i helse har derfor først de senere årene blitt et viktig helsepolitisk spørsmål her i landet.

Referanser

Artikkelen: Forskning på sosial ulikhet i helse (PDF) av Øyvind Næss og Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet  

Hele publikasjonen: Statistisk sentralbyrå: "På liv og død". Artiklene er delt i flere emner: dødelighet, dødsårsaker, sykdom, forebyggende helsearbeid, behandling og kostnader.