Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Overvåking av mage-tarminfeksjoner

Antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0-4 åringer er lavere enn i de foregående årene. Trolig har dette sammenheng med innføring av vaksine for rotavirusinfeksjon.

sykd-pulsen_magetarm-2.jpg

Artikkelen er oppdatert 11.03.2019 med statistikk til og med uke 6.

Mage-tarm-konsultasjoner er en samlebetegnelse for diagnosekodene (ICPC-2) for D11-Diare, D70-Tarminfeksjon og D73-Gastroenteritt antatt infeksiøs.

Svingninger i løpet av året

Midten av juni og utover juli var det sommerferie for flere av landets skoler. Antallet konsultasjoner hos lege og legevakt er ofte lavere i ferier og helligdager, se figurene.

En økning av konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner er ellers vanlig på vinterstid, spesielt hos barn og unge (figur 2).

Det har vært en nedgang i antallet konsultasjoner med mage-tarm diagnoser blant 0-4-åringer fra sesongen 2016/2017 (figur 2). Det har antakelig en sammenheng med rotavirus-vaksinasjonen som ble innført i denne aldersgruppen i 2014.

Økning etter nye fraværsregler høsten 2016

Siden høsten 2016 har det vært en økning i antall legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i aldersgruppen 5-19 år. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i den videregående skole ved skolestart høsten 2016. Se artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening 2017: Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler 

gastro_Norge_alle_alder_2019-03-05.png

Figur 1Alle aldersgrupper samlet: antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i Norge per uke i de siste fem sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger, årets sesong er markert med svart linje. 

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. Dette sees spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer i figurene) og i sommerferieukene.

gastro_Norge_Aldersfordelt_2019-03-05.png

Figur 2Ulike aldersgrupper: antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i Norge per uke i de siste fem sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger (se figur 1 for sesongfargene). Årets sesong er markert med en svart linje.

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. I figurene sees dette spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer) og i sommerferieukene. Vær oppmerksom på at den vertikale skalaen (y-aksen) er forskjellig fra graf til graf.

Om statistikken i Sykdomspulsen

Sykdomspulsen er et overvåkningssystem som innhenter anonyme diagnosedata fra primærlegene og legevakten. Formålet med sykdomspulsen er å kunne oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes. 

Tallene fra Sykdomspulsen angir hvor mange konsultasjoner det har vært med en diagnose hos landets fastleger og legevakter. Tallene angir ikke hvor mange personer som har en viss diagnose i befolkningen, da noen personer kan gå til legen flere ganger med samme diagnose, og mange ikke gå til legen i det hele tatt. Sykdomspulsen viser derfor trender og utbrudd som er av en slik art at flere går til legen.

Diagnosen som blir satt på legekontorene og legevakten er basert på symptomer hos pasienten. Som oftest er ikke diagnosen bekreftet med en laboratorieundersøkelse.

Om sykdomspulsen  

Fylkesrapporter 

Klikk på pilen til høyre i vedlegget under for å åpne listen over fylkesrapporter i siste periode:

Vedlegg