Hopp til innhold

Artikkel

Statistikkbanker

Publisert Oppdatert

Oversikt over statistikkbanker der du finner tall for flere år, og der du kan lage egne tabeller og figurer.

I statistikkbankene kan du lage diagrammer og tabeller..
I statistikkbankene kan du lage diagrammer og tabeller..

Oversikt over statistikkbanker der du finner tall for flere år, og der du kan lage egne tabeller og figurer.


Statistikkbanker med nøkkeltall 

I Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker finner du nøkkeltall for folkehelse. Data som inngår hentes fra helseregistre og helseundersøkelser i og utenfor Folkehelseinstituttet, samt fra Statistisk sentralbyrå. Aldersstandardisering gjør at du kan sammenlikne geografiske områder og utvikling over tid.

Folkehelseinstituttet benytter statistikkbankene med nøkkeltall blant annet i utformingen av folkehelseprofiler for kommuner og for diagrammer og tabeller i Folkehelserapporten

Lær mer om hvordan du bruker statistikkbankene

Statistikkbanker fra helseregistre

Instituttets øvrige statistikkbanker viser data fra ulike helseregistre: