Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Statistikkalenderen 2019

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Ukentlig statistikk 

Statistikkalenderen 2019

Endelig dato settes én måned i forveien. 

Dato                        Statistikk                                                                                                                   
05.03.2019 Hiv, statistikk for 2018
07.03.2019 Reseptregisteret: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2017
08.03.2019 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd i Norge, 2018
11.03.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
12.03.2019 Folkehelseprofiler 2019 for fylkene
19.03.2019 Reseptregisteret: Oppdatering av www.reseptregisteret.no og www.norpd.no med data fra 2018
20.03.2019 Gonore og syfilis i Norge, 2018
10.04.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
11.04.2019 Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2018
30.04.2019 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2018
10.05.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
23.05.2019 Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, Norge 
28.05.2019 Rapport fra grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2014-2018
Juni Årsrapport 2018: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag
Juni Europeisk narkotikarapport 2019
Juni Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2018
Juni Tuberkulose årsrapport, 2018
06.06.2019 Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2018
11.06.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
18.06.2019 Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2018
10.07.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
August Reseptregisteret: Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2019
12.08.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
10.09.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
Oktober

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2018

10.10.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
05.11.2019 Dekningsstatistikk influensavaksinasjon, sesongen 2018/19. Finn oppdaterte tall i Norgeshelsa statistikkbank.  
11.11.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
20.11.2019 HPV-vaksine til unge kvinner født 1991-1996
10.12.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
11.12.2019

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2018

For rapportene "Tobakk i Norge", "Narkotika i Norge" og "Alkohol i Norge" er det gått over til publisering hvert 2. år. Disse vil dermed ikke bli publisert før i 2020.   

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet 

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen

Publisert siste 3 måneder

27.02.2019 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2018
12.02.2019 Folkehelseprofiler 2019 for kommuner og bydeler

11.02.2019

 Sykdomspulsen, månedsrapport

10.01.2019

 Sykdomspulsen, månedsrapport

12.12.2018

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2017 
Narkotikautløste dødsfall 2017 er litt forsinket og legges ut mellom 08 og 09.

10.12.2018

Sykdomspulsen, månedsrapport

22.11.2018

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2017

12.11.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport
01.11.2018 Dekningsstatistikk influensavaksinasjon, sesongen 2017/18. Finn oppdaterte tall i Norgeshelsa statistikkbank.  

Se all statistikk publisert i 2018