Hopp til innhold

Artikkel

Statistikkalenderen 2019

Publisert

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

kalender
Colourbox.com

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Ukentlig statistikk

Statistikkalenderen 2019

Endelig dato settes én måned i forveien.

Dato Statistikk

04.12.2019

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2018

SISTE:

05.12.2019

Alkohol i Norge
KOMMENDE:
10.12.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport

For rapportene "Tobakk i Norge" og "Narkotika i Norge" er det gått over til publisering hvert 2. år. Disse vil dermed ikke bli publisert før i 2020.

 

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen

Publisert tidligere i 2019

Hver torsdag kl 07 i influensasesongen: Ukerapport influensa

Dato Statistikk
20.11.2019 HPV-vaksine til unge kvinner født 1991-1996
11.11.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport 
05.11.2019 Dekningsstatistikk influensavaksinasjon, sesongen 2018/19.
30.102.2019 Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2018
10.10.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport 
10.09.2019 Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2019
10.09.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
20.08.2019 Årsrapport 2018: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag
12.08.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
10.07.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
26.06.2019 Rapport fra Reseptregisteret 2014-2018
19.06.2019 Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2018
18.06.2019 Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2018
12.06.2019 Rapport: Tuberkulose i Norge 2018
11.06.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
06.06.2019 Europeisk narkotikarapport 2019
06.06.2019 Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2018
04.06.2019 Årsrapport 2018. Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer.
28.5.2019 Rapport fra grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2014-2018
22.05.2019 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2018
10.05.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
11.04.2019 Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2018
10.04.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
20.03.2019 Gonore og syfilis i Norge, 2018
19.03.2019 Reseptregisteret: Oppdatering av www.reseptregisteret.no og www.norpd.no med data fra 2018
12.03.2019 Folkehelseprofiler 2019 for fylkene
11.03.2019 Sykdomspulsen, månedsrapport
08.03.2019 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd i Norge, 2018
07.03.2019 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2018
05.03.2019 Hiv, statistikk for 2018
27.02.2019 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2018
12.02.2019 Folkehelseprofiler 2019 for kommuner og bydeler

11.02.2019

 Sykdomspulsen, månedsrapport

10.01.2019

 Sykdomspulsen, månedsrapport

Se all statistikk publisert i 2018