Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Statistikkalenderen 2018

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl. 10.00 (i så fall angitt), se kalenderen.

Endelig dato settes én måned i forveien. Nederst på siden finner du statistikk som allerede er publisert i år. 

Hver uke gjennom hele året:

Dato

Statistikk

Hver onsdag i influensasesongen

Ukerapport influensa

Hver tirsdag
før kl. 15.00

Ukerapport totaldødelighet - Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO)         

Sist publisert og kommende statistikk 2018

 

Dato

Statistikk

15.03.2018 Gonore og syfilis i Norge, 2017
15.03.2018 Reseptregisteret: Oppdatering av ekstern uttrekksløsning med data fra 2017. Oppdatering med 2017-tall i Reseptregisteret.no. 
21.03.2018 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd i Norge, 2017
10.04.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
12.04.2018 Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2013-2017
02.05.2018* Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017
14.05.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
Mai/juni 2018 Rapport fra Reseptregisteret 2013-2017
01.06.2018  Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, Norge 
06.06.2018  Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2017
11.06.2018  Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
20.06.2018 Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2017
Juni 2018 Tobakk i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om tobakk
Juni 2018 Alkohol i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om alkohol
Juni 2018 Narkotika i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om narkotika
Juni/juli 2018 Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2017
10.07.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
10.08.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
Aug/sept 2018 Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2018
10.09.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
Sept 2018 Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2017
Sept 2018

Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS),
antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

10.10.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
12.11.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)

Nov/des 2018

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2017

10.12.2018

Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)

* Publiseringsdatoen for "Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017" er flyttet fra 01.04.2018 til 02.05.2018.

Publiseringen av "Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antiobiotikabruk i helseinstitusjoner (NOIS-PIAH) - høsten 2017" som var planlagt publisert 11.01.2018 utgår. Denne statistikken er nå inkludert i "Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag" som publiseres i september.

Kalender for neste år publiseres i desember.

Tidligere publisert i 2018

Nyeste publisering øverst i tabellen:

Dato                        Statistikk                                                                                                                   
13.03.2018 Folkehelseprofiler for fylkene
12.03.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
06.03.2018 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2017
01.03.2018 Hiv, statistikk for 2017 (kl. 07.00)
27.02.2018 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2017
13.02.2018 Folkehelseprofiler 2018 for kommuner og bydeler
12.02.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport
10.01.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet 

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen

 

Statistikkbanker