Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Statistikkalenderen 2017

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

Endelig dato settes én måned i forveien. Nederst på siden finner du statistikk som allerede er publisert i år. 

Hver uke gjennom hele året:

Dato

Statistikk

Hver onsdag

Ukerapport influensa

Hver tirsdag
før kl. 15.00

Ukerapport totaldødelighet - Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO)         

Sist publisert og kommende statistikk 2017

Dato

Statistikk

25.09.2017

Kl. 07.00

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2016
RAVN

10.10.2017
kl 10.00
Sykdomspulsen, månedsrapport

25.10.2017

Medisinsk fødselsregister: Fødsler, mors alder ved første fødsel, mors kroppsmasseindeks, røyking i svangerskapet. Endelige tall 2016.
MFR statistikkbank

10.11.2017 Sykdomspulsen, månedsrapport

16.11.2017*

Årsrapport 2016 om helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS) og antibiotikaresistens (MSIS)

12.12.2017 Sykdomspulsen, månedsrapport

13.12.2017

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker, 2016 DÅR statistikkbank

*Ny publiseringsdato

Kalender for neste år publiseres i desember.

Tidligere publisert i 2017

Nyeste publisering øverst i tabellen:

Dato

Statistikk

12.09.2017

Sykdomspulsen, månedsrapport

05.09.2017

Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2017

31.08.2017

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016

10.08.2017

Sykdomspulsen, månedsrapport

04.07.2017*

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2016

11.7.2017

Sykdomspulsen, månedsrapport

4.7.2017*

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2016

3.7.2017*

Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, Norge

21.6.2017

Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i Norge 2016. Inkluderer hiv, klamydia, hepatitt, gonore og syfilis.
13.6.2017
kl 09.00

Sykdomspulsen, månedsrapport

Uke 22

Siste ukerapport influensa sesongen 2016-2017. Ukerapporter 2016-2017

31.5.2017

Hjerte- og og karregisterets basisdel: Polikliniske konsultasjoner, sykehusopphold, pasienter, diagnoser og prosedyrer, 201

10.5.2017

Sykdomspulsen, månedrappport med tall til og med april 2017:

Øvre luftveisinfeksjoner  

Mage-tarminfeksjoner
27.04.2017

Rapport fra Reseptregisteret 2012-2016

10.04.2017

Sykdomspulsen med nye tall for mars 2017:

Overvåking av øvre luftveisinfeksjoner  
Overvåking av mage-tarminfeksjoner 
06.04.2017 Dekningsstatistikk vaksinasjon 2016 
Kommunehelsa statistikkbank: tall for fylker og store kommune
30.03.2017 Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016
21.03.2017 Reseptregisteret: Oppdatering av ekstern uttrekksløsning med data fra 2016. Oppdatering med 2016-tall i Reseptregisteret.no.
15.03.2017 Gonore og syfilis i Norge, 2016
 14.03.2017
kl 07.00
Fokehelseprofiler for fylkene
08.03.2017
kl 07.00

Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2016 
Rapport om svangerskapsavbrot for 2016

01.03.2017 Hiv, statistikk for 2016
 28.02.2017 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2016
 22.02.2017 Medisinsk fødselsregister: Fødsler, assistert befruktning, medisinske tilstander hos mor og barn, perinatal død og spedbarnsdød. Institusjonsstatistikk. Endelige tall for 2015 i MFR statistikkbank
 21.02.2017 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2016
14.02.2017 Folkehelseprofiler for bydeler
14.02.2017  Folkehelseprofiler for kommunene

19.01.2017

Rusmidler i Norge 2016

12.01.2017

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antiobiotikabruk i sykehus og sykehjem  - høsten 2016

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet 

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen

 

Sist oppdatert i Folkehelserapporten

Statistikkbanker