Hopp til innhold

Statistikkalenderen 2018

Publisert

Statistikk_2.png


Publisert i 2018

Nyeste publisering øverst i tabellen:

Dato                        Statistikk                                                                                                                   

12.12.2018

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2017 
Narkotikautløste dødsfall 2017 er litt forsinket og legges ut mellom 08 og 09.

10.12.2018

Sykdomspulsen, månedsrapport

22.11.2018

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2017

12.11.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport
01.11.2018 Dekningsstatistikk influensavaksinasjon, sesongen 2017/18. Finn oppdaterte tall i Norgeshelsa statistikkbank.  
18.10.2018*** Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag
10.10.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
09.10.2018 Alkohol i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om alkohol
18.09.2018 Narkotika i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om narkotika
11.09.2018 Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2018
10.09.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
05.09.2018 Tuberkulose, 2017
10.08.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
10.07.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
27.06.2018** Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2017
20.06.2018 Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2017
19.06.2018 Tobakk i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om tobakk
14.06.2018 Rapporten fra Reseptregisteret (2013-2017) med temadel eldre og legemidler
11.6.2016 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
7.6.2018 Europeisk narkotikarapport 2018 (kl. 11.30)
6.6.2018 Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2017
31.5.2018 Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, Norge 
14.5.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
2.5.2018 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017 kl. 10:00
12.04.2018 Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2013-2017
11.04.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
21.03.2018 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd i Norge, 2017
15.03.2018 Reseptregisteret: Oppdatering av ekstern uttrekksløsning med data fra 2017. Oppdatering med 2017-tall i Reseptregisteret.no. 
15.03.2018 Gonore og syfilis i Norge, 2017
13.03.2018 Folkehelseprofiler for fylkene
12.03.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
06.03.2018 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2017
01.03.2018 Hiv, statistikk for 2017 (kl. 07.00)
27.02.2018 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2017
13.02.2018 Folkehelseprofiler 2018 for kommuner og bydeler
12.02.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport
10.01.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport

* Publiseringsdatoen for "Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017" er flyttet fra 01.04.2018 til 02.05.2018.

** Publiseringsdatoen for "Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2017" er flyttet fra 21.06.2018 til 27.06.2018.

Publiseringen av "Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antiobiotikabruk i helseinstitusjoner (NOIS-PIAH) - høsten 2017" som var planlagt publisert 11.01.2018 utgår. Denne statistikken er nå inkludert i "Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag" som publiseres i høst.
*** Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag er flyttet fra 27. september til 18. oktober.

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet 

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen