Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Stabilt butikksalg av reseptfrie legemidler

Publisert Oppdatert

Piller
Foto: colourbox.com

Det totale salget av reseptfrie legemidler økte fra 2015 til 2016, men andelen som ble solgt i dagligvare var stabil. Dette viser nye tall for 2016 fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

De nye tallene viser blant annet at over halvparten av reseptfritt paracetamol og to av tre nesesprayer ble solgt i butikk, ikke på apotek.

Her er tall for totalt reseptfritt salg i 2016 og andelen som ble solgt utenom apotek:

Smertestillende midler

Paracetamol
Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol, målt i doser (definerte døgndoser – DDD), økte med 1,7 prosent i 2016. Andelen som ble solgt i dagligvare var på 55 prosent (tabell 2). Tallene tilsvarer at hver innbygger i snitt kjøpte 36 tabletter reseptfritt i 2016.

Totalsalget av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte med seks prosent i 2016. Figuren nedenfor viser utviklingen i totalt salg av paracetamol i perioden 2003–2016. Reseptfrie pakninger utgjør en stadig synkende andel av det totale salget av paracetamol, andelen i 2016 var på 39 prosent (figur 1).

totalt_salg_paracetamol_2003_2016.png

Figur 1: Totalt salg av paracetamol 2003-2016, fordelt på reseptbelagte og reseptfrie pakninger

Ibuprofen
Salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen målt i doser økte med én prosent i 2016, mens andelen i dagligvare var 39 prosent (tabell 2).

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) var stabilt i 2016 i forhold til 2015.

Nesespray ved tett nese

I 2016 ble to av tre nesesprayer som brukes ved tett nese kjøpt i butikk (tabell 2). Over tid har det vært en gradvis økning i salg av nesespray, og i 2016 var økningen åtte prosent. Salget tilsvarer at hver innbygger i snitt kjøpte mer enn én flaske (tabell 1).

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler som for eksempel nikotintyggegummi, sugetabletter og plaster har økt gradvis over tid, og i 2016 var økningen på seks prosent. Andelen kjøpt i butikk var uendret på 47 prosent i 2016 (tabell 2).

Midler mot allergi

Salg av reseptfrie cetirizin (antihistamin) tabletter økte med elleve prosent i 2016. Andel i dagligvarehandelen gikk litt ned fra 2015 og var på 23 prosent i 2016 (tabell 2). Totalt salg av alle typer allergitabletter (reseptfrie og reseptbelagte) målt i doser økte med åtte prosent 2016 i forhold til 2015. Totalt utgjør reseptfrie pakninger ti prosent av det totale salget av allergitabletter.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 128 800 doser nødprevensjon i 2016, hvorav 9 100 (sju prosent) ble kjøpt i butikk. Totalt antall doser av nødprevensjon ble redusert med ni prosent i 2016. I dagligvare selges nå bare EllaOne®, i apotek både Norlevo® og EllaOne®. EllaOne® utgjorde nær 80 prosent av antall doser nødprevensjon i 2016.

De mest solgte legemidlene i butikk og apotek

Tabell 1: Totalt reseptfritt salg i apotek og butikk i 2016

Oversikten viser antall solgte reseptfrie pakninger, salg i doser (Definerte Døgn Doser - DDD) og prosentvis endring i antall doser forhold til 2015.

Virkestoff

(ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger 2016

(millioner)

 

Salg i 2016

(angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn)

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 2015

 
 

Ibuprofen

(M01AE01)

Smerter

4,0

9,2

1,0

 

Paracetamol

N02BE01

Smerter

9,3

15,0

1,7

 

Nikotin

(N07BA01)

Røykeavvenning

1,7

7,3

6

 

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

5,7

35,8

8

 

Cetirizin

(R06AE07)

 

Allergimedisin

0,5

5,5

11

 

*omfatter virkestoffene oxymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjonen med ipratropiumbromid)

Tabell 2: Prosentandeler av reseptfritt salg i butikk i perioden 2010 – 2016

Virkestoff

(varemerker)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ibuprofen

 (Ibux®)

39 %

38 %

39 %

38 %

38 %

40 %

39 %

Paracetamol

 (Paracet®)

48 %

50 %

50 %

51 %

52 %

54 %

55 %

Nikotin

(Nicorette®/Nicotinell®)

25 %

31 %

35 %

39 %

44 %

47 %

47 %

Xylometazolin

 (Otrivin®)

57 %

61 %

62 %

64 %

65 %

67 %

68 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid

 (Otrivin comp®)

-

-

-

20 %

30 %

35 %

32 %

Cetirizin

 (Zyrtec®)

8 %

10 %

19 %

23 %

23 %

26 %

23 %

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Andre legemidler

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som er tillatt solgt utenom apotek. Legemidlene i tabellene ovenfor utgjorde 97 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen i 2016.

Informasjon om legemiddelbruk i Norge

Oversikt over salg av legemidler i dagligvarehandelen publiseres to ganger i året. Rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2012–2016 med oversikt over totalt salg av legemidler vil bli publisert i slutten av mars. Reseptregisteret (www.reseptregisteret.no), som gir oversikt over bruk av reseptbelagte legemidler, blir oppdatert 21. mars 2017.