Hopp til innhold

Artikkel

Lover og forskrifter - SYSVAK

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Innsamling av data er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK- registerforskriften).

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Innsamling av data er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK- registerforskriften).


SYSVAK- registerforskriften gir bestemmelser om meldeplikt for helsepersonell, taushetsplikt, informasjonssikkerhet, innsynsrett m.m. Vaksinasjonsopplysningene samles inn og oppbevares i samsvar med de sikkerhetsregler som gjelder i helsetjenesten og ved Folkehelseinstituttet for å ivareta personvern på en god og sikker måte.

I januar 2011 ble det innført meldeplikt for alle vaksiner (sesonginfluensavaksine, reisevaksiner og andre vaksiner) for alle aldersgrupper, etter samtykke fra den vaksinerte.