Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Kvalitetslister fra SYSVAK

Publisert


Nyttig informasjon til helsestasjonene om kvalitetslister.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

SYSVAK har flere vaksiner registrert på barnet enn helsestasjonen har i sin journal

Se søk til SYSVAK 

Jeg får opp barn på kvalitetslistene som ikke bor i kommunen

Kvalitetslistene fra SYSVAK er basert på folkeregisteret. Alle barn som i folkeregisteret er oppført som bosatt i din kommune per kjøredato for rapportene, fremkommer derfor på listene. Disse barna må følges opp av helsestasjonen. Eventuelt må en følge kommunens rutine for håndtering av barn som ikke lengre er bosatt i kommunen, og som ikke er meldt utflyttet.

Jeg har meldt kontra på vaksine tidligere, men barnet kommer likevel ut på kvalitetslistene?

Barn som er registrert med kontraindikasjon, uavhengig av årsak, fremkommer også på listen da de er ufullstendig beskyttet mot sykdom i henhold til alder. Merknaden K (for kontraindikasjon) vil fremkomme på listene, slik at det skal være enkelt å luke ut disse barna dersom kontraindikasjon fortsatt gjelder.

Barnet står som ufullstendig vaksinert, men det har fått riktig antall doser?

Er det samsvar mellom vaksiner registrert i journal og kvalitetslisten? Dersom det er avvik, se Hvorfor er ikke vaksinen registrert i SYSVAK? 

Dersom det er samsvar, vær oppmerksom på merknadsfeltet i tabellen. Kan dosen være gitt før anbefalt minimumsalder (M), eller kan dosene være gitt for tett i tid (T)?

Barnet er grunnvaksinert i et annet land, men dette er ikke registrert i journalsystemet

Se etterregistrering av vaksiner 

Har du ikke mottatt kvalitetslistene?

Alle kommuner får brev i posten fra oss selv om listene skulle være tomme. Dersom helsestasjonen ikke har mottatt brev angående kvalitetslister, sjekk internposten i kommunen.

Listene er adressert til ledende helsesykepleier/fagleder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, postadressen til kommunen.

Kvalitetslistene sendes normalt ut to ganger årlig; mars/april og oktober/november.