Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Sykehus: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus NOIS-PIAH

I NOIS-PIAH overvåkes noen hyppig forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus på noen utvalgte dager i året.

Sykehus er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften).

Prevalensundersøkelser i 2018

Undersøkelsestidspunkt

Innleveringsfrist

Frist for korrigering av data til kvalitets-indikator

Publisering av kvalitetsindikator

30. mai

20. juni

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

7. november

28. november

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Frivillige undersøkelsestidspunkt:

 • 7. februar
 • 5. september

De frivillige undersøkelsestidspunktene stenges for innlevering av data en måneds tid før etterfølgende nasjonale undersøkelse.

Hva registreres i undersøkelsene?

Prevalensundersøkelsene består av to deler, én hvor noen utvalgte helsetjenesteassosierte infeksjoner registreres og én hvor all systemisk bruk av antibiotika registreres. 

I sykehus registreres følgende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner:

 • Urinveisinfeksjoner
 • Nedre luftveisinfeksjoner (inkl. pneumoni og neonatal-pneumoni)
 • Infeksjoner i operasjonsområder (overflatiske og dype postoperative sårinfeksjoner, og postoperative infeksjonr i organ/hulrom)
 • Blodbaneinfeksjoner (primære og sekundære inkl. laboratoriebekreftede blodbaneinfeksjoner og klinisk sepsis hos neonatale)

I antibiotikadelen av undersøkelsen registreres all systemisk bruk (ikke bare bruk knyttet til de fire typene helsetjenesteassosierte infeksjoner). Antibiotika er definert som:

 • Antibakterielle medikamenter, inkludert metenamin
 • Antimykotika
 • Enkeltmedikamentene vankomycin, fidaksomicin, metronidazol og rifampicin 

Registreringsmal

En fullstendig beskrivelse av prevalensundersøkelsene i sykehus finnes i:

Registreringsmalen inneholder oversikt over spesialitetskoder (vedlegg 2), samt skjema for registrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner (vedlegg 3) og antibiotikabruk (vedlegg 4) til bruk på avdelingene. For å gjøre det enkelt å skrive ut vedleggene samt redigere registreringsskjema for lokal bruk, er disse publisert i Word-format nedenfor.

Definisjoner - enhetlig reistrering

For at forekomsten av infeksjoner skal kunne sammenlignes over tid og mellom sykehus, må overvåkingen være enhetlig. Alle sykehus skal derfor benytte samme definisjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og av de ulike typene helsetjenesteassosierte infeksjoner (kasusdefinisjoner) som registreres.

EU-kommisjonen fastsatte i 2012 at det ved rapportering av smittsomme sykdommer til det europeiske nettverket skal benyttes kasusdefinisjoner utarbeidet av European Centre for Disease Prevention and Control. Folkehelseinstituttet leverer data fra de nasjonale prevalensundersøkelsene til det europeiske nettverket. Følgelig skal de europeiske definisjonene benyttes i prevalensundersøkelsene i sykehus:

Frem til 2014 ble det benyttet definisjoner utarbeidet av Centers for Disease Control and Prevention i USA i prevalensundersøkelsene i sykehus. 

Data inn – data ut

Data fra prevalensundersøkelsene skal leveres til Folkehelseinstituttet ved hjelp av vårt internettbaserte dataverktøy, PIAHnett. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registeret) som får tilgang til PIAHnett, og pålogging krever enten Minid, Bankid, Buypass eller Commfides.

Data må registreres manuelt eller importeres i xml-format i PIAHnett. Import av xml-filer krever at sykehusets infeksjonsmodul (del av elektronisk pasientjournal) er tilrettelagt for dette, og at filene har korrekt xml-format. Du finner mer informasjon om import av xml-filer i PIAHnett under Teknisk informasjon nedenfor.

Helsepersonell må henvende seg til Folkehelseinstituttet for å få tilgang til mer enn ett sykehus i PIAHnett. Slik utvidet tilgang gis kun til helsepersonell med tjenstlige behov, for eksempel smittevernleger med ansvar for mer enn ett sykehus. Utvidet tilgang kan fås ved å sende en e-post til prevalens@fhi.no og oppgi:

 • Navn, tittel/funskjon og arbeidssted
 • Hvilke sykehus du ønsker tilgang til

I PIAHnett kan helsepersonell også hente resultatrapporter fra eget sykehus, samlede resultater fra eget helseforetak, eget regionale helseforetak og nasjonalt.

Teknisk informasjon

Informasjonen er primært beregnet for leverandører av elektroniske pasientjournaler og it-personell i sykehus. Nedenfor finnes informasjon om tekniske detaljer nødvendige for å kunne utvikle og produksjonssette løsninger som skal kunne samhandle med PIAHnett.

Relaterte dokumenter

Eksterne lenker