Hopp til innhold

Meldingskriterier for sykdommer i MSIS

Publisert Oppdatert


For hver meldingspliktig sykdom er det utarbeidet egne kriterier for om sykdommen skal meldes til MSIS.


Meldingskriteriene revideres jevnlig, siste større revisjoner var i april 2007 og i januar 2014. For de fleste sykdommene og tilstandene er kriteriene identiske med de europeiske meldingskriteriene som er utarbeidet av EU-kommisjonen, og som brukes ved datainnsamling ved det europeiske smittevernsenteret, ECDC.