Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Hopp til innhold

Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Fra og med Noen av indikatorene har byttet plass, og noen indikatorgrupper har fått nye navn. Bakgrunnen for endringen er at flere av de som bruker statistikkbankene i kommuner og fylkeskommuner, ønsker at temaområdene skal være i samsvar med de som brukes i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Personer som bor alene 08.01.2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 24.09.2018
Befolkningsvekst 16.08.2018
Befolkning, antall og andel 16.08.2018
Befolkning i yrkesaktiv alder 15.08.2018
Kvinner per 100 menn 15.08.2018
Befolkningsframskriving 28.06.2018
Nettoflytting 29.05.2018
Fødte 18.01.2018

Oppvekst og levekår:

Eierstatus bolig (NY)

13.03.2019
Frafall i videregående skole 06.02.3019
Inntektsulikhet 30.01.2019
Mottakere av stønad til livsopphold (NY) 29.01.2019
Troen på et lykkelig liv, Ungdata (NY) 29.01.2019
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) 24.01.2019
Høyeste fullførte utdanningsnivå 03.01.2019
Mottakere av uføreytelser 03.01.2019
Bor trangt 03.01.2019
Barn av enslige forsørgere 04.12.2018
Enslige forsørgere 26.11.2018
Regneferdighet 26.11.2018
Leseferdighet 26.11.2018
Medianinntekt 29.05.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt (NY) 29.05.2018
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner 20.04.2018
Trivsel, 7. og 10. klasse 20.04.2018
Mobbing, 10. klasse, tall for store kommuner 20.04.2018
Mobbing, 10. klasse 20.04.2018

Miljø: 

Drikkevannsforsyning 04.02.2019
Fortrolig venn, Ungdata 29.01.2019
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata 29.01.2019
Ensomhet, Ungdata 29.01.2019
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 29.01.2019
Mobbing, Ungdata (NY) 29.01.2019
Treffsteder for unge, Ungdata (NY) 29.01.2019
Skjenketidsslutt 11.01.2018
Antall skjenkesteder 09.01.2018
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017              06.12.2017                                               

Skader og ulykker:

Spesialisthelsetjenesten, skader 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Lite fysisk aktive, Ungdata 29.01.2019
Skjermtid, Ungdata (NY) 29.01.2019
Cannabisbruk, Ungdata 29.01.2019
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 29.01.2019
Røyking, kvinner 29.01.2019
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 09.02.2018

Helsetilstand:

Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  19.03.2019
KOLS og astma, legemiddelbrukere 19.03.2019
Depressive symptomer, Ungdata (NY) 30.01.2019
Primærhelsetjenesten, brukere 29.01.2019
Kreft, nye tilfeller 29.01.2019
Fornøyd med helsa, Ungdata 29.01.2019
Forventet levealder 28.01.2019
Forventet levealder etter utdanning 28.01.2019
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 28.01.2019
Hjerte- og karsykdom 25.01.2019
Overvekt inkl. fedme, kvinner 25.01.2019
Dødsårsaker, tidlig død 12.12.2018
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 21.11.2018
KOLS, spesialisthelsetjenesten 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 15.11.2018
Vaksinerte influensa 65 år+ 01.11.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 31.05.2018
Antibiotikaresepter 19.03.2018
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner  16.03.2018
   
Legemiddelbrukere 15.03.2018
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner 06.04.2017
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt 06.04.2017 

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Personer som bor alene 08.01.2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 13.09.2018
Befolkning, antall og andel 15.08.2018
Befolkningsvekst 15.08.2018
Befolkningsframskriving 28.06.2018
Fruktbarhet 04.04.2018

Oppvekt og levekår:

Mottakere av stønad til livsopphold (NY) 07.03.2019
Mobbing, 10. klasse 05.03.2019
Frafall i videregående skole 04.03.2019
Inntektsulikhet 13.02.2019
Lavinntekt 13.02.2019
Bor trangt 19.12.2018
Barn av enslige forsørgere 04.12.2018
Leseferdighet 15.11.2018
Regneferdighet 15.11.2018
Utdanningsnivå 01.08.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter fylkeskommunale grenser for lavinntekt (NY) 29.05.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) (NY) 07.05.2018
Trivsel, 7. og 10. klasse 24.04.2018
Bruttoinntekt 15.01.2018
Mottakere av uføreytelser 12.01.2018
Arbeidsledighet, registrerte 22.11.2017
Vedvarende lavinntekt 05.09.2017

Miljø:

Drikkevannsforsyning 07.03.2019
Forsyningsgrad 07.03.2019

Skader og ulykker:

Spesialisthelsetjenesten, skader 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Røykevaner, voksne 07.03.2019
Snusvaner, voksne 07.03.2019
Røykevaner, voksne, årlige tall 23.03.2018

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

23.03.2018

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år

23.03.2018

Snusvaner, voksne, årlige tall (L)

04.04.2018

Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

23.03.2018
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 01.03.2018

Helsetilstand:

Legemiddelbrukere  19.03.2019
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  19.03.2019
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 19.03.2019
Aborter 08.03.2019
Forventet levealder 05.03.2019
Forventet levealder etter utdanning 05.03.2019
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper 05.03.2019
Primærhelsetjenesten, brukere 04.03.2019
Kreft, nye tilfeller 28.02.2019
Hjerte- og karsykdom 26.02.2019
Dødsårsaker, nøkkeltall 12.12.2018
Selvmord 12.12.2018
Trafikkulykker, dødsfall 12.12.2018
Narkotikautløste dødsfall 12.12.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 26.11.2018
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 21.11.2018
Vaksinerte, influensa 65 år+ 01.11.2018
Tannhelse 27.06.2018
Fødselsvekt 20.06.2018
Spedbarnsdødelighet 12.06.2018
Keisersnitt 11.06.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 31.05.2018
Tuberkulose, nye tilfeller 22.03.2018
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 21.03.2018
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 21.03.2018
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 21.03.2018
Antibiotikaresepter  15.03.2018
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet 06.04.2017 

 

  • Relaterte saker