Hopp til innhold

Artikkel

Oppdateringer i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker

Publisert Oppdatert

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.

Illustrasjon

Liste med de siste oppdateringene i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker.


Oppdateringer er nedenfor listet opp etter tema og følger venstre meny i statistikkbankene. Først vises oppdateringer i Kommunehelsa statistikkbank, nederst følger tilsvarende liste for Norgeshelsa statistikkbank. 

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank viser statistikk for kommunene og for bydeler i de fire største byene. Direkte til oppslag i statistikkbanken: Kommunehelsa statistikkbank

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Fødte (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 06.01.2020
Personer som bor alene (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 06.01.2020
Befolkning, antall og andel (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 01.07.2019
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 01.07.2019
Kvinner per 100 menn (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 28.06.2019
Befolkning i yrkesaktiv alder (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2019 28.06.2019
Befolkningsvekst (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 28.06.2019
Befolkningsframskriving 2018 28.06.2018
Nettoflytting 2017 29.05.2018

Oppvekst og levekår:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Mottakere av stønad til livsopphold (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2018 17.01.2020
Medianinntekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)  2017 17.01.2020
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) (NYE ALDERSGRUPPER) 2017 16.01.2020
Inntektsulikhet (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017 16.01.2020
Personer som bor i husholdninger med lavinntekt (samt ekskl. brutto finanskapital over 1G) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2017 14.01.2020
Mottakere av uføreytelser (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 18.12.2019
Høyeste fullførte utdanningsnivå (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 11.12.2019
Trivsel, 7. og 10. klasse, årlige tall for store kommuner 2018/19 21.08.2019
Trivsel, 7. og 10. klasse 2014/15-2018/19 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse, tall for store kommuner 2018/19 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse 2016/2017-2018/2019 21.08.2019

Barn av enslige forsørgere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

 2016-2018

20.08.2019

Enslige forsørgere (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

 2016-2018

20.08.2019

Arbeidsledige

2017

14.05.2019

Eierstatus bolig (NY)

 2017

13.03.2019
Frafall i videregående skole 2015-2017 06.02.3019

Blir mobbet (Ungdata)

2018 29.01.2019
Troen på et lykkelig liv, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Bor trangt 2017 03.01.2019
Regneferdighet 2015/16-2017/18 26.11.2018
Leseferdighet 2015/16-2017/18 26.11.2018

Miljø: 

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (NY) (Oppdatert med 1.1.2020-inndeling)

2017-2018 19.09.2019
Drikkevannsforsyning 2017 04.02.2019
Fortrolig venn, Ungdata 2018 29.01.2019
Fornøyd med lokalmiljø, Ungdata 2018 29.01.2019
Ensomhet, Ungdata 2018 29.01.2019
Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 2018 29.01.2019
Mobbing, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Treffsteder for unge, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Skjenketidsslutt 2016 11.01.2018
Antall skjenkesteder 2016 09.01.2018
Valgdeltakelse, stortingsvalget 2017              2017 06.12.2017                                              

Skader og ulykker:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Spesialisthelsetjenesten, skader 2015-2017 15.11.2018

Helserelatert atferd:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Røyking, kvinner 2014-2018 06.06.2019
Lite fysisk aktive, Ungdata 2018 29.01.2019
Skjermtid, Ungdata (NY) 2018 29.01.2019
Cannabisbruk, Ungdata 2018 29.01.2019
Alkohol, har vært beruset, Ungdata 2018 29.01.2019
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 09.02.2018

Helsetilstand:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Forventet levealder (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2004-2018 18.12.2019
Forventet levealder etter utdanning (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2003-2017 18.12.2019
Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2003-2017 18.12.2019
Dødsårsaker, tidlig død 2009-2018 04.12.2019
Narkotikautløste dødsfall  2016-2018 04.12.2019
Kreft, nye tilfeller (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2009-2018 20.11.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2019 20.11.2019
Vaksinerte influensa 65 år+ 2018/2019 05.11.2019
Primærhelsetjenesten, brukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 17.09.2019
Hjerte- og karsykdom 2016-2018 18.06.2019
Overvekt inkl. fedme, kvinner 2016-2018 06.06.2019
Fødselsvekt 2009-2018 06.06.2019
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall for store kommuner 2018 11.04.2019
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt 2014-2018 11.04.2019 
Antibiotikaresepter (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 04.04.2019
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2018 04.04.2019
Legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 19.03.2019
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 19.03.2019
KOLS og astma, legemiddelbrukere (oppdatert med 1.1.2020-inndeling) 2016-2018 19.03.2019
Depressive symptomer, Ungdata (NY) 2018 30.01.2019
Fornøyd med helsa, Ungdata 2018 29.01.2019
KOLS, spesialisthelsetjenesten 2015-2017 15.11.2018
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 2015-2017 15.11.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 2014-2017 31.05.2018

 

Oppdateringer Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank viser statistikk for landet og fylkene. Gå direkte til oppslag i Norgeshelsa statistikkbank.

Oppdateringer listet etter tema og dato:

Befolkning:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2019 28.06.2019
Befolkningsvekst 2018 26.06.2019
Befolkning, antall og andel 2019 25.06.2019
Personer som bor alene 2018 08.01.2019
Befolkningsframskriving 2018 28.06.2018
Fruktbarhet 2017 04.04.2018

Oppvekt og levekår:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Trivsel, 7. og 10. klasse 2018/2019 21.08.2019
Mobbing, 10. klasse 2018/2019 21.08.2019
Utdanningsnivå 2018 20.08.2019
Mottakere av stønad til livsopphold 2018 20.08.2019
Barn av enslige forsørgere 2018 20.08.2019
Arbeidsledighet, registrerte 2017 14.05.2019
Bruttoinntekt 2017 02.05.2019
Mottakere av uføreytelser 2017 26.03.2019
Eierstatus bolig 2017 25.03.2019
Sosial forskjell i frafall i vgs. (NY) 2015-2017 07.03.2019
Frafall i videregående skole 2017 04.03.2019
Inntektsulikhet 2017 13.02.2019
Lavinntekt 2017 13.02.2019
Bor trangt 2017 19.12.2018
Leseferdighet 2017/2018 15.11.2018
Regneferdighet 2017/2018 15.11.2018
Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter fylkeskommunale grenser for lavinntekt (NY) 2015 29.05.2018

Miljø:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Drikkevannsforsyning 2017 07.03.2019
Forsyningsgrad 2017 07.03.2019

Skader og ulykker:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Spesialisthelsetjenesten, skader 2017 26.11.2018

Helserelatert atferd: 

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato
Snusvaner, voksne, årlige tall (L) 2018 11.04.2019
Snusvaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L) 2018 11.04.2019
Røykevaner, voksne 2014-2018 07.03.2019
Snusvaner, voksne 2014-2018 07.03.2019
Røykevaner, voksne, årlige tall 2018 25.03.2019

Røykevaner etter utdanningsnivå, 25-74 år, årlige tall (L)

2018

25.03.2019

Dagligrøyking etter utdanningsnivå, 25-74 år

2014-2018

25.03.2019
Alkoholomsetning, dagligvarehandel og vinmonopol 2016 01.03.2018

Helsetilstand:

Indikator Siste tilgjengelige årgang/periode Oppdateringsdato

Forventet levealder (LF, inndeling per 1.1.2020)

2012-2018 18.12.2019

Forventet levealder etter utdanning (LHF, inndeling per 1.1.2020)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper (LF, inndeling per 1.1.2020)

2011-2017 18.12.2019

Forventet levealder etter alder, årlige tall (L) 

2018 18.12.2019

Forventet levealder etter alder og utdanning, årlige tall (L)

2017 18.12.2019
Dødsårsaker, nøkkeltall 2018 04.12.2019
Selvmord 2018 04.12.2019
Trafikkulykker, dødsfall 2018 04.12.2019
Narkotikautløste dødsfall 2018 04.12.2019
Dekningsgrad, HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 2016-2019 20.11.2019
Vaksinerte, influensa 65 år+ 2018/2019 05.11.2019
Primærhelsetjenesten, brukere 2018 16.09.2019
Totaldødelighet (lands-, helseregion- og fylkesnivå) 2017 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (lands- og helseregionsnivå) 2016 16.08.2019
Totaldødelighet etter utdanning (land-, helseregion- og fylkesnivå) 2012-2016 16.08.2019
Tannhelse 2018 25.06.2019
Hjerte- og karsykdom 2018 18.06.2019
Tuberkulose, nye tilfeller 2018 12.06.2019
Keisersnitt 2018 06.06.2019
Spedbarnsdødelighet 2017 06.06.2019
Perinataldødelighet 2018 06.06.2019
Fødselsvekt 2018 06.06.2019
Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet 2018 11.04.2019

Antibiotikaresepter 

2018

04.04.2019

Barnekreft, nye tilfeller

2017

26.03.2019

Testikkelkreft, nye tilfeller

2017

26.03.2019
Forventet levealder etter utdanning 2010-2016 22.03.2019
Legemiddelbrukere  2018 19.03.2019
Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  2018 19.03.2019
Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner 2018 19.03.2019
Aborter 2018 08.03.2019
Kreft, nye tilfeller 2017 28.02.2019
Spesialisthelsetjenesten, somatikk 2017 26.11.2018
Overvekt og fedme, tall fra sesjon 1 2017 31.05.2018

 

Hopp til innhold