Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte rapporter og trykksaker


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til gjeldende rapporter og trykksaker
 1. Trykksak

  arkiv - Strategi/Strategy 2008 - 2010 Nasjonalt folkehelseinstitutt/NIPH

  Formålet for Folkehelseinstituttets virksomhet er å bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen. Instituttet skal drive helseovervåking for å følge befolkningens helsetilstan

 2. Trykksak

  Altered Reinforcement Mechanisms in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

 3. Plakat

  Antibiotikaresistens i Noreg

  Plakat til Antibiotikadagen 18. november 2010. Formålet er å skape oppmerksomhet rundt folkehelseproblemet antibiotikaresistens og betydningen av riktig antibiotikabruk.

 4. Rapport

  Barns vekst i Norge 2008

  Rapport om overvekt og fedme blant tredjeklassinger 2008. Om lag 18 prosent av jentene og 16 prosent av guttene i tredje klasse defineres som overvektige. Av disse har en mindre andel fedme.

 5. Plakat

  Beskytt sårbare barn mot influensa (plakat)

  Plakat om vaksine mot sesonginfluensa rettet mot helsepersonell i sykehusenes barneavdelinger. Hensikten med plakaten er å rette oppmerksomhet mot influensavaksinering.

 6. Rapport

  Blir vi syke av norsk kjøtt?

  Norge har en av Europas laveste forekomster av smitte fra matvarer og dyr. Rapporten diskuterer hvilken betydning norskprodusert kjøtt har som smittekilde sammenlignet med andre næringsmidler. Epidem

 7. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, som omfatter hivinfeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon og hepatitt (A, B, C, D, E).

 8. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare sykdommer. Årsrapport 2012 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i 2012.

 9. Rapport

  Dent-o-Sept saken

  Folkehelseinstituttet har gjennomført tre kartleggingsundersøkelse i Dent-O-Septsaken. Undersøkelsene fastslår en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.

 10. Rapport

  Drikkevannsledninger av asbest og mulig kreftrisiko

  Folkehelseinstituttet har beregnet hvorvidt asbestsementledninger i vannforsyningen i Norge kan medføre en fare for magekreft hos abonnentene.

 11. Rapport

  Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

 12. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15.juni -31.desember 2012

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte andre halvår 2012 med antall og dødsårsaker.

 13. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge.

 14. Forskningsoversikt

  Effekt og kostnadseffektivitet av alendronat i forebygging av brudd hos postmenopausale kvinner i Norge

  På grunn av feil i estimering av behandlingseffekten i rapporten, er rapporten trukket tilbake og fjernet fra siden. Ny rapport med nye analyser er nå publisert som rapport nr 10-2011.

 15. Rapport

  Europeisk internettundersøkelse om menn som har sex med menn, norske resultater: rapport fra EMIS 2010

  Over 2000 norske menn som har sex med menn deltok i den paneuropeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) som ble gjennomført sommeren 2010, der 38 land deltok.

 16. Rapport

  Experience and Challenges

  This report describes our activities in the different countries and regions of Northern Europe during 2004.

 17. Rapport

  Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010

  Årsrapporten ”Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010” beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge i 2010.

 18. Rapport

  Folkehelserapporten 2010: Helsetilstanden i Norge

  De siste 20 årene har alle grupper her i landet – uavhengig av utdanningslengde og inntekt - fått bedre helse, og levealderen øker for alle. Likevel har bedringen vært større for grupper med lang utd

 19. Rapport

  Folkehelserapporten 2014: Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4.

  Folkehelserapporten 2014 «Helsetilstanden i Norge» er arkivert fordi kapitlene er oppdatert i den elektroniske utgaven, se lenke nedenfor.

 20. Rapport

  Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001-2010

  Denne rapportenoppsummerer tilfeller av tuberkulose som startet forebyggende behandling meldt til MSIS i perioden 2001-2010.