Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter

Viser  430  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til gjeldende nyheter
 1. Bekymret etter alvorlige ulykker med gassapparater og aggregater

  Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker økt oppmerksomhet rundt faren ved feilbruk av aggregat og gassdrevne apparater i små rom med dårlig ventilasjon etter mange alvorlige ulykker på kort tid.

  Nyhet

  Publisert

 2. Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 3. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 4. Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

  Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 5. Sammenheng mellom fedme og tarmkreft, studert i mus

  Overvekt og fedme blir antatt å øke risikoen for ulike krefttyper, inkludert tykktarmskreft. Imidlertid er mekanismene for denne sammenhengen fortsatt uklare.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 6. Birkebeinere med atrieflimmer fortsetter å trene

  To av tre birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått atrieflimmer. Dette viser en ny studie i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 7. Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

  Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 8. Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

  En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 9. 1 av 3 narkotikadødsfall skjer blant personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

  Personer som dør av narkotika kan deles inn i tre nesten like store undergrupper; personer med meget lav sosioøkonomisk status, uføre, eller personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 10. Tristhet øker risikoen for fyll, men ikke blant tenåringer

  Psykiske plager gir ikke mer tenåringsfyll, men tristhet gir økt beruselsesdrikking blant unge voksne.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 11. Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 12. 9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

  Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 13. Om samlivsbrudd og konflikter

  En doktorgradsstudie ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst, og hva som kan forutsi sannsynligheten for at foreldre skiller lag.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 14. Mange og hyppige endringer i skjenketider

  Da ni norske byer utvidet skjenketidene i 2004, ble utelivsbransjens argumenter for en slik utvidelse i beskjeden grad motvirket eller utfordret av andre aktører.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 15. 19-åring døde av smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet ble for noen dager siden varslet om at en 19-åring bosatt i en kommune på Østlandet ble svært syk av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere

  Blant alle motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier, ble forekomst av rusmidler påvist hos henholdsvis 27,1 prosent av motorsykkelførerne og 40,2 prosent av bilførerne, viser FHI-studie.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 17. Antibiotikaresistente bakterier funnet hos kylling og mennesker

  Antibiotikaresistente E. colibakterier som har nært genetisk slektskap med hverandre, forekom både i kyllingkjøtt og hos en meget liten andel mennesker med urinveisinfeksjoner.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. Antibiotikaresistente bakterier hos kylling og mennesker

 19. Halvparten bruker smertestillende ukentlig

  Halvparten av oss bruker reseptfrie smertestillende legemidler minst en gang i uken.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 20. Unge med schizofreni og menn med bipolar lidelse mest utsatt for ruslidelser

  Forekomsten av ruslidelser er opp til 10 ganger høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert