Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter

Viser  430  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til gjeldende nyheter
 1. WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

  Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014, er en int

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 2. Årets influensasesong domineres av A(H1N1)-viruset

  Det hyppigst påviste influensaviruset denne sesongen er influensa A(H1N1), tidligere kalt svineinfluensa. Dette viruset regnes nå som et vanlig sesonginfluensavirus.

  Nyhet

  Publisert

 3. Scenarierapport om årets influensasesong

  Det forventes at influensaaktiviteten vil øke i ukene fremover men det er usikkert hvor omfattende årets utbrudd vil bli. Folkehelseinstituttets årlige scenarierapport om influensasesongen er publise

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 4. Økende influensaaktivitet

  Influensaaktiviteten økte de siste ukene av 2015. Folkehelseinstituttet forventer økende forekomst utover i januar.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 5. Studenter, kusma og juleferie

  Folkehelseinstituttet ber leger være oppmerksomme på kusmasymptomer hos studenter som blir syke mens de er hjemme på juleferie. Kusmautbruddet blant studenter, spesielt i Trondheim, pågår fortsatt.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 6. Risikofaktorer for sykefravær og uførhet

  Nasjonalt tvillingregister skal undersøke hvordan genetiske faktorer, psykisk og fysisk helse og sosioøkonomisk status henger sammen med frafall fra arbeidslivet over tid.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Forebygging og håndtering av influensa på asylmottak

  Svineinfluensaviruset A(H1N1), som er påvist i asylmottak, er nå å betrakte på lik linje med andre sesongbaserte influensavirus.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 8. Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

  Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, for eksempel i ankomstsentre og asylmottak.

  Nyhet

  Publisert

 9. Risikoutsatte bør kjenne til sin hiv- eller hepatittstatus

  Høstens testekampanje for hiv og hepatitter starter den 20. november, og tema for årets kampanje er «teste, behandle, forebygge».

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Vi bruker for mye antibiotika

  Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres Den europeiske antibiotikadagen 18. november.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. Færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer

  Mindre tobakksbruk og bedre kosthold har bidratt til at Norges største dødsårsak er på vei ned.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 12. Skabb og asylsøkere

  De færreste asylsøkere har skabb, men det kan forekomme. Skabb skyldes skabbmidd som graver ganger i huden.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 13. Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

  Ved utbrudd av kusma anbefaler Folkehelseinstituttet vaksine til uvaksinerte og de som kun har fått en dose med MMR-vaksine. I tillegg anbefales andre smitteverntiltak og råd til nærkontakter.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. Pågående kusmautbrudd i Norge

  Trondheim kommune har tidligere varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Utbruddet pågår fortsatt og det er mistenkte tilfeller også i andre deler av landet knyt

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 15. Råd ved utbrudd i asylmottak

  Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Ved utbrudd har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvar for å lede og organisere oppklaringsarbeidet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 16. Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 17. Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

  Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 18. Utbrudd av kusma i Trondheim

  Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkonta

  Nyhet

  Publisert

 19. 152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Andelen dødsfall som føl

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 20. Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

  En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert