Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Eldre over 60 år hardest rammet av sesongens influensa

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Vinterens influensautbrudd har vært langvarig med mange smittede. Mange av de alvorlige sykdomstilfellene er blant eldre over 60 år, viser tall fra Folkehelseinstituttet.


– Nå er toppnivået trolig nådd og det forventes en nedgang i antall syke fremover. Det betyr ikke at smitterisikoen er over. Vi anbefaler fortsatt uvaksinerte i risikogrupper å ta vaksinen. Det vil ennå være til nytte for mange, sier fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Karoline Bragstad.

Flest eldre alvorlig syke

I år, som i fjor, har influensaen rammet de eldre hardest.

— Både A- og B-virusene som sirkulerer rammer de eldre over 60 år hardt, påpeker Bragstad.

I løpet av en gjennomsnittlig sesong anslås det at influensa medfører 5000 sykehusinnleggelser. Siden begynnelsen av denne vinterens sesong, som startet i uke 40 i fjor, og frem til i dag, har det på landsbasis vært drøyt 4300 sykehusinnleggelser.

— Det langvarige og kraftige utbruddet kan føre til at det totale antallet sykehusinnleggelser blir høyere enn i en gjennomsnittssesong. I tillegg ser det ut til at antallet influensapasienter som trenger intensivbehandling vil bli høyere enn i fjor, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

 Folkehelseinstituttet har også mottatt flere varsler om influensautbrudd i sykehjem enn tidligere.

figur influensa nettsak febr 2018_web.png

 Figur. Kumulativt antall sykehusinnlagte med influensa per uke i influensasesongene 2014–15 til 2017–18.

Forhøyet generell dødelighet i befolkningen

Både i Norge og Europa er det flere uker i vinter registrert en forhøyet generell dødelighet blant eldre, det vil si at antall dødsfall per uke er høyere enn normalt. Så langt i vinter er antallet dødsfall i Norge imidlertid tydelig lavere enn i fjor.

Tønnessen understreker at dette dreier seg om dødsfall av alle årsaker, og at Folkehelseinstituttet må gjøre videre analyser før det kan slås fast om den forhøyede dødeligheten registrert i vinter kan tilskrives influensa.

Kraftig og langvarig utbrudd

Sesongens utbrudd har vært preget av at flere influensavirus er i omløp på samme tid. Utbruddet startet med influensa A(H3N2), men har siden før jul vært dominert av influensa B-virus.

Undersøkelser som Folkehelseinstituttet har gjort av befolkningens immunstatus viser at mange var mottakelige for influensa B i forkant av sesongen.

Mange ble influensasyke allerede rundt juletider og det så lenge ut til at utbruddet skulle toppe seg i slutten av januar. Andelen influensasyke økte derimot i februar og utbruddet har nå nådd et toppnivå. Utbruddet har per 28.02.18 vart i ti uker og har vært av middels intensitet i over to måneder i strekk, med mange syke. Til sammenligning hadde forrige vinters utbrudd kun tre uker med middels intensitet. Hittil er det registrert flest smittetilfeller på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

—Det er ikke uvanlig at influensautbrudd topper seg rundt vinterferien, men vinterferien pleier å dempe utbruddet eller ta knekken på det. Men det kan ennå ta flere uker før vi er nede på et lavt nivå, sier Bragstad.

Vaksineeffekt

Vaksinen forventes å gi god beskyttelse mot influensa A(H1N1)-virus og en lav til moderat beskyttelse overfor influensa A(H3N2) på nivå med forrige sesong. Årets vaksine inneholder også influensa B-virus (B-Victoria), men ikke det B-viruset (B-Yamagata) som dominerer årets utbrudd.

Det er forventet at en kryssbeskyttelse mellom de to undergruppene av influensa B vil gi middels god beskyttelse mot viruset som dominerer i denne sesongen. Totalt sett vil sesongens vaksine høyst sannsynlig gi bedre beskyttelse enn fjorårets.

— Den store andelen influensasyke i befolkningen kan ikke forklares av at vaksinen ikke beskytter godt nok. Andelen vaksinerte i befolkningen er mellom ti og tolv prosent, noe som er for lavt til å kunne påvirke hvor kraftig utbruddet blir, forklarer Tønnessen.

– Generelt er den gjennomsnittlige effekten av en influensavaksine 60 prosent (varierer fra 30-80 prosent). Det vil si at noen kan få influensa selv om de er vaksinert. Det er likevel svært viktig at personer i risikogruppene vaksinerer seg, fordi dette kan hindre et alvorlig sykdomsforløp, legger Tønnessen til.