Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Flere tar influensavaksine, men fortsatt langt til mål

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsbilde influensa
Illustrasjonsbilde influensa. Foto: NTB/Scanpix

I sesongen 2016/17 døde omlag 1700 personer i Norge som følge av influensa, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Altså nesten dobbelt så mange som i en gjennomsnittssesong.


Disse anbefales influensavaksine

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

– Det at så mange døde i fjor viser hvor viktig det er at personer i risikogruppene vaksinerer seg, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet.

Omtrent 1,5 millioner mennesker i Norge har økt risiko for alvorlige komplikasjoner eller død som følge av influensasykdom. Risikogruppene omfatter alle som er 65 år eller eldre, samt personer med enkelte kroniske sykdommer. De fleste sykehusinnleggelsene og dødsfallene forrige sesong var blant personer over 65 år.

Utbrudd som rammet eldre hardt

Tall fra overvåkingssystemet Sykdomspulsen viser at det forrige sesong var en stor økning i antall eldre over 65 år som oppsøkte lege og fikk påvist influensa. 

– Det ble også anslått at rundt 6 000 trengte sykehusbehandling, og flertallet av disse var over 65 år. Utbruddet rammet de eldre spesielt hardt. Det ser vi på overvåkingstallene fra alle våre systemer, forteller Tønnessen. 

Vinterens utbrudd ble klassifisert som middels kraftig for befolkningen sett under ett.

Flere vaksinerer seg

En spørreundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at også flere i risikogruppene valgte å ta vaksine i fjor.

– Det er fremdeles langt igjen før vi i Norge når målet om at 75 prosent av risikogruppene tar vaksinen, men vi er på rett vei. For andre år på rad ser vi en økning i antall vaksinerte. Det er veldig gledelig. Den årlige influensavaksinen er den viktigste måten å forebygge sykdommen på, sier Tønnessen.

Helsepersonell har en viktig rolle

Tallene fra SSB viser at 28 prosent av personer i risikogruppen tok vaksine sesongen 2016/2017, mot 23 prosent sesongen før.

Tallene viser at det særlig er de eldre som har tatt oppfordringen om vaksine.  Samlet sett oppgir 38 prosent av dem over 65 år at de tok vaksine sist vinter. Blant de som både er eldre og har en kronisk sykdom, var andelen 55 prosent. Disse tallene utgjør en økning på 11 prosent sammenlignet med sesongen 2015/2016. 

 – Flertallet av de som velger å ta vaksinen, gjør det på oppfordring fra fastlegen eller annet helsepersonell. Vi ser samtidig at de som ikke har fått en anbefaling i liten grad tar vaksine. Helsepersonell har derfor en viktig rolle i å bidra til at flere vaksineres, understreker Tønnesen.

Ta influensavaksinen i tide

Et influensautbrudd varer i gjennomsnitt 12 uker, og topper seg oftest rundt juletider eller rundt vinterferien. Risikogruppene og helsepersonell som har pasientkontakt anbefales å ta influensavaksine innen utgangen av november fordi det tar noen uker for kroppen å svare på vaksinen.

– Noen har nok erfart at de tok vaksinen for sent og likevel fikk influensa, så det lønner seg å være tidlig ute, sier Tønnessen. Hun understreker også at det ikke er mulig å få influensa av influensavaksinen, og at den har få og milde bivirkninger.

Gjennomsnittlig effekt av influensavaksine er 60 prosent. Dette betyr at man i noen tilfeller kan få influensa selv om man er vaksinert. For disse ser det likevel ut som at vaksine kan gi et mildere sykdomsforløp, og kan redusere sannsynligheten for utvikling av alvorlig sykdom.

Hva er alvorlig influensasykdom?

Personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom anbefales årlig influensavaksine for å forebygge komplikasjoner. 

For eksempel vil personer med lungesykdommer, hjerte-karsykdommer og diabetes, ha økt risiko for å få forverret sin kroniske sykdom som følge av influensa. Andre komplikasjoner kan være lungebetennelse, og hos noen - særlig eldre -  kan den generelle helsetilstanden bli alvorlig svekket for lang tid. I verste fall medfører influensasykdommen en varig funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet. Derfor anbefales også friske eldre fra 65 år årlig influensavaksine.

Allerede influensavirus i omløp

Forrige sesong var dominert av influensa A(H3N2). Dette er en influensatype som ofte rammer eldre hardt.

– Det er meldt om få tilfeller av influensa foreløpig, men det er likevel influensa i omløp allerede. Hvordan denne sesongen blir og hvilke virus som vil dominere, er vanskelig å uttale seg om før den er ordentlig i gang, sier Karoline Bragstad, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. 

Nå ved starten av sesongen  ser vi at både viruset som dominerte i fjor, og et influensa B-virus er i omløp. Begge har vist seg tidligere å spesielt ramme de eldre.

– Det er også andre typer influensavirus som sirkulerer ellers i verden, som kan få betydning for hvordan sesongen blir, sier Bragstad.