Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Folkehelseprofiler 2017 for fylkene er publisert

Folkehelseprofilene for fylkene 2017 er publiserte og kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner.

Fylkesprofil Akershus

Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Profilene for kommunene og bydeler i de fire største byene ble publisert i februar. I dag legges fylkesprofilene ut.

Nytt i fylkesprofilen 2017 

Folkehelseprofilene for 2017 har flere nye indikatorer: 

  • Indikatorer fra levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå. Disse omfatter blant annet kosthold, fysisk aktivitet og egenvurdert helse, se tabellen på side 4 i profilen.
  • Antibiotikabruk, resepter - se tabellen på side 4 og figur på side 2.
  • Vaksinasjonsdekning influensa - se figur på side 3.

I tabellen på side 4 i profilen kan du klikke på indikatornavnene for å komme rett til Norgeshelsa statistikkbank og et diagram som viser utvikling over tid i ditt fylke sammenliknet med landet. Dette er nytt i år. 

I tillegg til indikatorene på side 4, finner du flere indikatorer i Norgeshelsa statistikkbank. Statistikkbanken gir også utfyllende informasjon om de mange indikatorene.

Forskjeller mellom fylkesprofilene og kommuneprofilene

I fylkesprofilene finner du flere indikatorer for levevaner enn i kommuneprofilene og andre indikatorer slik som dekningsprosenten for HPV-vaksine (2015-tall) og andelen femåringer med friske tenner.

Folkehelseprofilene for fylkene baserer seg på Norgeshelsa statistikkbank som inneholder flere tall for enkeltår og andre aldersgrupper enn Kommunehelsa statistikkbank, som er grunnlaget for folkehelseprofiler for kommunene.

Dersom du spesielt er interessert i tall fra Ungdata-undersøkelsene, finner du tallene i Kommunehelsa statistikkbank.

Hvordan kan tallene brukes?

Folkehelseprofilene og de tilhørende statistikkbankene skal understøtte folkehelsearbeidet i kommuner og fylker. Sammen med andre data og lokalkunnskap kan disse produktene benyttes til å få oversikt over folkehelsa og målrette folkehelsearbeidet.

Tema 2017: Antibiotikaresistens

Tema for 2017-profilene er antibiotikaresistens og hvilke virkemidler fylke og kommuner har i det forebyggende arbeidet.

På side 2 i folkehelseprofilen finner fylket diagram som viser utvikling over tid i antibiotikabruken, sammenliknet med landet. Det er et mål å redusere bruken av antibiotika for dermed å redusere utvikling av resistens.

En annen måte å forebygge antibiotikaresistens på, er å forebygge infeksjoner. Å sørge for god vaksinasjonsdekning og sikre godt drikkevann er to viktige virkemidler for kommuner og fylker.  

Utdypende informasjon om antibiotikaresistens og infeksjonsforebygging finnes i Folkehelserapporten der følgende kapitler er oppdaterte:

I statistikkbankene finnes et rikt utvalg av utdypende informasjon.