Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Folkehelsebarometeret 2016 - verdiområdet for de ti beste kommunene

Publisert

Figur dataflyt

Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i landet i 2016-profilene.


Tallene til venstre i tabellen nedenfor viser til tilsvarende linje i folkehelsebarometeret på side 4 i folkehelseprofilene: 

Verdiområdet for de ti beste kommunene, ordnet etter indikatornummer

 

indikator

år

nr 10

nr 1 (best)

enhet

1

Befolkningsvekst

2014

prosent

2

Personer som bor alene, 45 år +

2014

prosent

3

Valgdeltakelse 2015

76,7

84,3

prosent

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

2014

89,2

93,1

prosent

5

Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år

2013

5,2

3,4

prosent

6

Inntektsulikhet, P90/P10

2013

-

7

Barn av enslige forsørgere

2012-2014

7,7

4,8

prosent

8

Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.)

2014

1

0,7

prosent

9

Uføretrygdede, 18-44 år

2012-2014

1,5

1,3

prosent

(a,k*)

10

God drikkevannsforsyning

2014

100

100

prosent

11

Forsyningsgrad, drikkevann

2014

prosent

12

Skader, behandlet i sykehus

2012-2014

10

7,1

per 1000

(a,k*)

13

Ensomhet, Ungdata

2012-2014

13

7,7

prosent

(a,k*)

14

Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata

2012-2014

76,9

81,3

prosent

(a,k*)

15

Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata

2012-2014

71,4

78,8

prosent

(a,k*)

16

Trives på skolen, 10. klasse

Skoleåret 2009/10-2014/15

91,4

94,3

prosent

(k*)

17

Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

Skoleåret 2012/13-2014/15

17,4

13,6

prosent

(k*)

18

Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

Skoleåret 2012/13-2014/15

14,3

11,6

prosent

(k*)

19

Frafall i videregående skole

2012-2014

13,1

10

prosent

(k*)

20

Fysisk inaktive, Ungdata

2012-2014

9

6,1

prosent

(a,k*)

21

Overvekt inkl. fedme, 17 år 

2011-2014

15,7

11,8

prosent

(k*)

22

Alkohol, har vært beruset, Ungdata

2012-2014

7,9

3,6

prosent

(a,k*)

23

Røyking, kvinner

2010-2014

6,3

2,7

prosent

(a*)

24

Forventet levealder, menn

2000-2014

80,7

81,8

år

25

Forventet levealder, kvinner

2000-2014

85,2

86,1

år

26

Utdanningsforskjell i forventet levealder

1999-2013

3,3

2,1

år

27

Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år

2012-2014

73,2

51,2

per 1000 (a,k*)

28

Psykiske lidelser, legemiddelbrukere

2012-2014

83

61

per 1000

(a,k*)

29

Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten

2012-2014

227,3

195,2

per 1000

(a,k*)

30

Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus

2012-2014

12,4

8,4

per 1000

(a,k*)

31

Type 2-diabetes, legemiddelbrukere

2012-2014

21,5

16,4

per 1000

(a,k*)

32

Lungekreft, nye tilfeller

2004-2013

30,8

20,1

per 100 000 (a,k*)

33

Antibiotika, legemiddelbrukere

2012-2014

82,9

58,6

per 1000

(a,k*)

34

Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år

2010-2014

98,3

99,1

prosent

a=standardisert for alder, k=standardisert for kjønn