Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Verdiområdet for de ti beste kommunene i 2018

Publisert


Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelseprofilene for kommunene 2018. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenligningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i folkehelseprofilene for kommunene 2018. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i folkehelseprofilene.

 
Linjenr, side 4 i profilen Indikatornavn Periode Nr. 10 Nr. 1 (beste verdi) Måleenhet
1 Befolkningsvekst 2016 - - prosent
2 Personer som bor alene, 45 år + 2017 - - prosent
3 Valgdeltakelse, 2017   - - prosent
4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 2016 88 90 prosent
5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 2016 6.6 4.9 prosent
6 Inntektsulikhet, P90/P10 2015 - - -
7 Bor trangt, 0-17 år 2016 7.9 5 prosent
8 Barn av enslige forsørgere 2014-2016 8.4 6.2 prosent
9 God drikkevannsforsyning 2016 100 100 prosent
10 Forsyningsgrad, drikkevann 2016 - - prosent
11 Skader, behandlet i sykehus (ny def.) 2014-2016 11 9.1 per 1000 (a,k)
12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2015-2017 79 84 prosent (a,k)
13 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2015-2017 77 89 prosent (a,k)
14 Fortrolig venn, Ungdata 2015-2017 93 96 prosent (a,k)
15 Trives på skolen, 10. klasse Skoleåret 2011/12-2016/17 91 95 prosent (k)
16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. Skoleåret 2014/15-2016/17 18 12 prosent (k)
17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. Skoleåret 2014/15-2016/17 15 9 prosent (k)
18 Frafall i videregående skole 2014-2016 11 7.4 prosent (k)
19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2015-2017 7 4.8 prosent (a,k)
20 Overvekt inkl. fedme, 17 år 2013-2016 18 11 prosent (k)
21 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2015-2017 4.5 2.1 prosent (a,k)
22 Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol 2016 - - liter per person
23 Røyking, kvinner 2012-2016 4.3 2.9 prosent (a)
24 Har brukt cannabis, Ungdata 2015-2017 2 .85 prosent (a,k)
25 Forventet levealder, menn 2002-2016 81 82 år
26 Forventet levealder, kvinner 2002-2016 85 87 år
27 Utdanningsforskjell i forventet levealder 2001-2015 4.1 2.3 år
28 Fornøyd med helsa, Ungdata 2015-2017 79 86 prosent (a,k)
29 Psykiske sympt./lid, primærh.tj.,15-29 år 2014-2016 78 57 per 1000 (a,k)
30 Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.) 2014-2016 274 253 per 1000 (a,k)
31 Hjerte- og karsykdom (ny definisjon) 2014-2016 14 11 per 1000 (a,k)
32 Lungekreft, nye tilfeller 2007-2016 36 17 per 100 000 (a,k)
33 Antibiotikabruk, resepter 2016 135 98 per 1000 (a,k)
34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 2012-2016 98 99 prosent
 a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn