Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Psykisk helse i kommunen

Publisert Oppdatert

Bergen

For at kommunen skal få oversikt over lokale helseutfordringer innen psykisk helse kan man bruke folkehelseprofilene og i tillegg delta i helseundersøkelser.


Samhandlingsreformen (St. meld nr. 47 (2008-2009) har et tydelig fokus på å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunene. Kommunene skal:

  • ha oversikt over grunnleggende lokale helseutfordringer
  • rette forebyggingsinnsatsen mot tiltak som har dokumentert effekt

For å kunne planlegge og evealuere det forebyggende arbeidet innen psykisk helse trenger kommunen kunnskap om forekomsten av psykiske plager og lidelser, samt risikofaktorer.

Hvordan skaffe en oversikt når det gjelder psykisk helse?

Bruke indirekte mål og folkehelseprofiler

Det er en vanskelig og omfattende jobb å skulle måle den psykiske helsa til kommunens innbyggere direkte. Derfor brukes det ofte indirekte mål i stedet, såkalte indikatorer eller pekere for å få informasjon om hvordan det står til med den psykiske helsa til kommunens innbyggere, og hvilke risikofaktorer som er til stede. 

Faksimile-Halden-forside--lFolkehelseprofilene for kommunene (se faksimile) benytter flere indikatorer for psykisk helse. Hvis du ser på disse samlet, kan du få et grovt bilde av psykisk helse i kommunen.

Delta i helseundersøkelser 

Noen kommuner i Norge har gjort helseundersøkelser for å måle forekomsten av psykiske plager og lidelser i kommunen. Undersøkelsene er gjort som regionale samarbeidsprosjekter. 

Framtidige undersøkelser som kommunene kan delta i, er under planlegging. 

Hvilke tiltak har dokumentert effekt?

Risikofaktorer kan påvirkes gjennom ulike forebyggende tiltak. Divisjon for psykisk helse i Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport med forslag til tiltak. Disse tar utgangspunkt i kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer.

  • Hvilke faktorer kan øke eller redusere risikoen for psykiske helseplager?
  • Forebyggende tiltak for psykisk helse i kommunen

Forebyggende psykisk helsearbeid i kommunen

I sitt helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid kan kommunen ta utgangspunkt i kjente risiko- og beskyttende faktorer. Disse kan påvirkes gjennom ulike tiltak. Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport med forslag til ulike forebyggende tiltak.

Rapporten "Bedre føre var..." fra Folkehelseinstituttet omtaler forebyggende tiltak som har dokumentert effekt. I rapporten har Divisjon for psykisk helse gjort en vurdering av de mest aktuelle tiltakene som kommunene kan ta i bruk for å fremme psykisk helse og forebygge sykdom.