Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel
Fra 1. januar 2017:

Nye adresser til Rettsmedisinske fag

Ved årsskiftet endres fakturaadresse og postadresser til virksomheten. I perioden 1. januar til slutten av februar er det ingen endring av telefonnummer og e-postadresser til virksomheten og medarbeidere i rettsmedisinske fag. Vi vil sende ut informasjon til våre kontakter og rekvirenter i god tid før endringen.

Colourbox.com
Colourbox.com

Nye postadresser og ny fakturaadresse fra 01.01.2017

Fra årsskiftet gjelder følgende postadresser og fakturaadresse til virksomheten:

Sending av prøver til analyse i toksikologi –
Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS-HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Sending av brev til toksikologi –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sending av prøver og brev til rettsgenetikk straffesaker –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettsgenetikk straffesak
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sending av prøver og brev til rettsgenetikk slektskap –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettsgenetisk slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Sending av prøver og brev til rettspatologi –
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for Rettsmedisinske undersøkelser av barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Ny fakturaadresse FRA 01.01.2017:
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Regnskapsavdelingen inngående faktura
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Nytt organisasjonsnavn og -nummer FRA 01.01.2017:
Organisasjonsnavn: Oslo universitetssykehus HF Rettsmedisinske fag Lovisenberg.
Organisasjonsnummer: 917 996 318.

Øvrig kontaktinformasjon endres ikke før februar 2017

Inntil videre er det ingen endringer av telefonnummer og e-post adresser til virksomheten og medarbeidere i rettsmedisinske fag.  Vi vil sende ut informasjon til våre kontakter og rekvirenter i god tid før endringen.

Om overdragelsen

Regjeringen har vedtatt å overdra Område for rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus med virkning fra 1. januar 2017.

Virksomheten blir organisert som Avdeling for rettsmedisinske fag, med ni underliggende seksjoner i Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

Etter overdragelsen vil virksomheten i Rettsmedisinske fag, inntil videre, fortsette i de samme arealene som i dag. Rettsgenetikk og rettspatologi er lokalisert på Rikshospitalet og i Gaustadalléen 30, mens Rettstoksikologi holder til i Lovisenberggata 6.