Hopp til innhold

Artikkel

Søknadsskjema for datatilgang

Publisert Oppdatert

Søknadsskjema for tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Søknadsskjema for tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter.


For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg på løsningen. Da kan du mellomlagre søknaden din og redigere videre senere, inntil søknaden er klar for innsending. Det er også mulig å gi andre personer tilgang til å redigere søknaden. Da må du legge inn disse personene som medbrukere.

Det er mulig å velge to ulike søknadsskjemaer:

  • Søknad om tilgang til statistiske data benyttes ved søknad om tabelldata. Spesielt for Reseptregisteret: Søknader om statistiske data som kommer inn etter 25. august 2019, blir tidligst behandlet i januar 2020. 
  • Søknad om tilgang til forskningsdata benyttes ved søknad om data på individnivå (enten fra en datakilde alene eller for sammenstilling)

Veiledning for søknad om tilgang til data

Veiledning til søknadsskjema (PDF)

Lenke til å åpne søknadsskjemaet i eget vindu dersom du ikke får noen innlogging nedenfor.