Hopp til innhold

Prosjekt

Sosial ulikhet og helse. Utvikling over tid i Norge del 2 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Formålet er å undersøke betydning av inntekt, utdanning, sivilstatus, arbeidstilknytning og bosted for ulike sykdomsdiagnoser og dødsårsaker.


 • Start

  01.01.2010

 • Slutt

  31.12.2014

 • Status

  Avsluttet

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Anne Reneflot

Sammendrag

Formålet er å undersøke betydning av inntekt, utdanning, sivilstatus, arbeidstilknytning og bosted for ulike sykdomsdiagnoser og dødsårsaker. På den måten ønsker vi å få en bedre forståelse av sammenhengene mellom sosial ulikhet og helse i den norske norske befolkningen.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet