Hopp til innhold

Prosjekt

Forekomst av og kjennetegn ved av-og-til-røyking - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Undersøke i hvilken grad av-og-til-røyking er en stabil atferd, om av-og-til-røyking er en risikofaktor for nikotinavhengighet samt den relative betydningen av forhold i oppveksten, som foreldrenes utdanning og egne skoleprestasjoner, for å bli en av-og-til-røyker.


Sammendrag

Mens andelen dagligrøykere i Norge er mer enn halvert fra 1973 (42 %) til 2011 (17 %), har andelen av-og-til-røykere holdt seg mer stabil på mellom åtte og 13 % i samme periode. De laveste andelene fant man på 70- og 80-tallet, og de høyeste andelene midt på 90-tallet, med en nedgang igjen på begynnelsen av 2000-tallet. I løpet av de siste to-tre årene er andel av-og-til-røykere økt noe og lå på 11 % i 2011 (ssb.no). Det er imidlertid små variasjoner og andelen som ikke røyker daglig kan sies å være rimelig stabil.

Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne, blant annet ved at de ofte ikke ser på seg selv som røykere og ved at de har lengre utdanning enn dagligrøykerne. Det er imidlertid mulig at av-og-til-røyking kan føre til nikotinavhengighet og overgang til dagligrøyking, men det er lite kunnskap om hvilke faktorer som er av betydning for å bli en av-og-til-røyker, om av-og-til-røyking er an stabil atferd eller om av-og-til-røykerne i stor grad slutter å røyke eller blir dagligrøykere.

Ved bruk av ferdig innsamlede data om røykeatferd over tid, foreldres og egen utdanning samt egne skoleprestasjoner i barndommen fra den longitudinelle undersøkelsen Ung i Norge (NOVA) er det blant annet mulig å undersøke i hvilken grad av-og-til-røyking er en stabil atferd (tracking), om av-og-til-røyking er en risikofaktor for nikotinavhengighet samt den relative betydningen av forhold i oppveksten, som foreldrenes utdanning og egne skoleprestasjoner, for å bli en av-og-til-røyker.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Om prosjektet