Hopp til innhold

Prosjekt

En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Pilotstudie for å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte, basert på genetiske relasjoner mellom kliniske smertedimensjoner og mål på smertefølsomhet kartlagt i undersøkelsen.


 • Start

  01.02.2014

 • Slutt

  31.01.2017

 • Status

  Avsluttet

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Christopher Sivert Nielsen

Sammendrag

I forbindelse med den 6. Tromsø undersøkelsen og påfølgende ungdomsundersøkelse Fit futures 1 ble det innsamlet spørreskjemadata om kronisk smerte og gjennomført smertefølsomhetsmålinger av 11.500 personer. I den 7. Tromsøundersøkelsen vil disse målingene bli gjentatt og utvidet med et anslått utvalg på 21.000 personer (ca. 30% av Tromsøs befolkning). Det antas å være et tilstrekkelig antall biologisk relaterte individer i studien til å muliggjøre kvantitative genetiske analyser av relativt omfattende karakter – spesifikt genetiske korrelasjoner og genetisk faktoranalyse. Følgelig vil det i 2014 bli søkt European Research Council om finansiering av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte, basert på genetiske relasjoner mellom kliniske smertedimensjoner og mål på smertefølsomhet kartlagt i undersøkelsen. Denne søknaden gjelder en pilotstudie som har til hensikt å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et slikt prosjekt
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet