Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

En pilotstudie av effekten av en yoga-intervensjon for å bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere i mottaksfasen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Målsettingen med denne pilotstudien er å evaluere om yogabasert gruppeintervensjon kan redusere psykiske helseplager i en sårbar ungdomsgruppe.


 • Start

  01.10.2013

 • Slutt

  30.09.2014

 • Status

  Avsluttet

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Brit Oppedal

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Barn som kommer til Norge for å søke asyl uten følge av foreldre eller andre voksne omsorgspersoner har høy risiko for psykiske problemer som følge av tap av eller adskillelse fra foreldre og annen familie. I tillegg har de ofte vært eksponert til alvorlige traumatiske hendelser knyttet til krig, vold og overgrep. Spenningen mens de venter på avgjørelse i sin asyl-sak øker også risikoen for psykiske problemer. En bedring av den psykiske helsetilstanden tidlig i asylfasen, kan i tillegg til de kortsiktige lindringene, også redusere risikoen for kroniske eller tilbakevennende psykiske plager i bosettings- og integreringsfasen. Det er imidlertid mangel på forskningsbaserte intervensjonsprogrammer som kan anvendes i denne settingen. Målsettingen med denne pilotstudien er å evaluere om en yoga-basert gruppe- intervensjon over 6 påfølgende dager, med oppfølging annen hver uke over tre måneder, kan redusere psykiske helseplager i denne sårbare ungdomsgruppen
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brit Oppedal, Folkehelseinstituttet