Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Prosjektnr. 260 I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak (brukerperspektiv).


 • Start

  01.01.2010

 • Slutt

  31.12.2020

 • Status

  Pågående

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Gunnar Sæbø

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Karl Erik Lund

Har du funnet en feil?

Sammendrag

I 2017 vil det bli foretatt nye holdningsundersøkelser i befolkningen. Sentralt står spørsmål om hvilke tiltak som har støtte og om dette er tiltak som kan forventes å gi effekt for en allerede denormalisert røykergruppe.  Det er spesielt interessant å studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer mulige nye tiltak, og om opplevd stigma knyttet til tiltak er en spore eller barriere for røykeslutt. En oversiktsartikkel over avdekkede stigmatiseringseffekter blant røykere, som setter ambisjonen om en stadig strengere denormaliseringspolitikk inn i et folkehelseetisk perspektiv skal også utarbeides.

I tillegg arbeides det med kvalitative analyser av den statlige tobakkspolitikken, med henblikk på å identifisere utvikling i problemforståelsen av røykeatferd over tid, begrunnelser for tiltak og samspill mellom aktørene som driver politikken fram, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Datakilder er egen webundersøkelse (tidsserie), Norsk monitor, og data fra evalueringen av kampanjen «På tide å slutte?».

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunnar Sæbø, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet