Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Språk- og læringsstudien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Ved å sammenstille data vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Gjennom selvrapportering fra mor fra svangerskap og opp i skolealder har Språk og læringsprosjektet utforsket barns utviklingsfaser for å finne utviklingsveier og årsaker relatert til språk- og læringsvansker. Ved å sammenstille data fra mødre i Den norske mor og barn undersøkelsen, kliniske undersøkelser og spørreundersøkelser fra barnehage og skole, med koblinger til barnehage-, utdannings- og pasientregistre vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder. Ved å bruke informasjon fra MoBa med koblinger til disse registrene vil prosjektet ha som hovedmål å studere hvilke sammenhenger det er mellom språk- og andre utviklingsvansker (motoriske-, nevroutviklings-, emosjonelle-, atferdsvansker), hvilke utviklingsveier som leder til senere problemer i skole og ungdomsalder, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets proksimale og distale omgivelser som er relatert til språk- og læringsvansker
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Mari Vaage Wang, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet