Hopp til innhold

Prosjekt

Risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer- et CVDNOR-prosjekt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Prosjektet skal studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse.


 • Start

  16.03.2015

 • Slutt

  31.12.2019

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Randi Marie Selmer

Sammendrag

Formålet med prosjektet er klart innenfor formålet med CVDNOR. Spesielt vil forskergruppen studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer, herunder utvikle et risikodiagram for hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse. Basert på norske data er det utviklet et risikodiagram (NORRISK) som angir 10-års risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Hvor stor risiko er det for et akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av de neste 10 år? I tillegg vil prosjektgruppen belyse sosial ulikhet og en del uavklarte spørsmål om risikofaktorer og hjerte- og karsykdom.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Randi Marie Selmer, Folkehelseinstituttet