Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Risikofaktorer for type 1 diabetes og cøliaki hos barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (PAGE) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Vi vil teste faktorer som sammen med disponerende gener kan tenkes å påvirke risikoen for type 1-diabetes og cøliaki, inkludert informasjon om ernæring (e.g. vitamin D, amming), helse og miljø fra spørreskjema og testing av blodprøver fra mor og barn blant barn som får sykdommene og et utvalg av kontroller.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Type 1-diabetes og cøliaki er alvorlige kroniske sykdommene hos barn. Gener (særlig “HLA-DQ2” og “-DQ8”) predisponerer men er ikke tilstrekkelige for å utvikle sykdom (for cøliaki er også inntak av gluten nødvendig, men ikke tilstrekkelig). Derfor er andre, ukjente faktorer involvert. Økende forekomst antyder ikke-genetiske faktorer. Ernæring og infeksjoner mistenkes, men det er gjort få prospektive studier. Vi vil følge ca 108000 svangerskap i Den norske mor og barn-undersøkelsen og finne barn som utvikler type 1 diabetes (kobling til Barnediabetesregisteret) eller cøliaki (Norsk pasientregister, NPR). Vi vil teste en rekke faktorer som sammen med disponerende gener kan tenkes å påvirke risikoen for disse sykdommene, inkludert informasjon om ernæring (e.g. vitamin D, amming), helse og miljø fra spørreskjema og testing av blodprøver fra mor og barn blant barn som får sykdommene og et utvalg av kontroller (totalt inntil 4500 barn). Kunnskapen kan bidra til fremtidige forebyggende tiltak

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Christian Mørch Stene, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Nicolai Andre Lund-Blix, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Maria Vistnes, Oslo universitetssykehus HF
German Tapia, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Knut Erik Aslaksen Lundin, Oslo universitetssykehus HF
Marte K Viken, Oslo universitetssykehus HF
Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Ketil Størdal, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Torild Skrivarhaug, Oslo universitetssykehus HF
Jens Petter Berg, Oslo universitetssykehus HF
Geir Joner, Oslo universitetssykehus HF
Sandra Rinne Dahl, Oslo universitetssykehus HF
Benedicte Alexandra Lie, Oslo universitetssykehus HF
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Alice Margareta Haugen, Folkehelseinstituttet
Øivind Midttun, Bevital
Pål Rasmus Njølstad, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Maria Christine Magnus, University of Bristol
Lars Christian Mørch Stene, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Christian Kahrs, Sykehuset Østfold HF
Sjurdur Frodi Olsen, Statens Serum Institut
Louise Emilsson, Örebro universitet
Karl Staffan Mårild, Folkehelseinstituttet
Steffen Husby, Syddansk Universitet
Stine Dydensborg Sander, Syddansk Universitet
Harry J. McArdle, University of Aberdeen
Helen Hayes, University of Aberdeen
Kathleen Gillespie, University of Bristol