Hopp til innhold

Prosjekt

Hypertensjon, betablokkere og ADHD - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Hypertensive svangerskapskomplikasjoner er relativt vanlig og rammer 6-8 % av alle svangerskap. Prevalensen ser ut til å øke i de fleste land, og man antar at dette henger sammen med endringer av livsstil og økning i overvekt blant kvinner i fruktbar alder.


 • Start

  01.06.2016

 • Slutt

  01.06.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Ted Reichborn-Kjennerud

Sammendrag

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner er relativt vanlig og rammer 6-8% av alle svangerskap. Prevalensen ser ut til å øke i de fleste land, og man antar at dette henger sammen med endringer av livsstil og økning i overvekt blant kvinner i fruktbar alder. Vi vet lite om i hvilken grad hypertensive tilstander, og medikamentell behandling av disse, påvirker fosterets vekst og nevrokognitive utvikling. Noen studier har knyttet bruk av betablokkere hos gravide til nedsatt fostervekst, men disse funnene anses som kontroversielle og usikre. Videre vet vi lite om hvorvidt en slik potensielt veksthemmende effekt har langtvirkende konsekvenser for barnets nevroutvikling. Vi vil benytte allerede innsamlede data i den Norske mor og barn undersøkelsen til å undersøke hvorvidt hypertensive tilstander under svangerskapet og behandling med betablokkere påvirker barnets utvikling og medfører økt risiko for ADHD og andre atferdsforstyrrelser.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet