Hopp til innhold

Prosjekt

Hyperemesis gravidarum og hjerte-karsykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Ved hjelp av store norske helseregistre og helseundersøkelser vil vi se om kvinner med uttalt svangerskapskvalme, såkalt Hyperemesis gravidarum (HG), er assosiert med økt risiko for hjerte-/karsykdom senere i livet.


 • Start

  01.09.2015

 • Slutt

  01.09.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Øyvind Erik Næss

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Jon Marius Grasto Wickmann

Sammendrag

Ved hjelp av store norske helseregistre og helseundersøkelser vil vi se om kvinner med uttalt svangerskapskvalme, såkalt Hyperemesis gravidarum (HG), er assosiert med økt risiko for hjertekar sykdom senere i livet og har en uheldig profil av hjerte- og kar risikofaktorer. Underernæring i fosterlivet er en kjent risikofaktor for hjertekar sykdom og diabetes. Barn av mødre med HG kan derfor ha økt risiko for hjertekar sykdom. Kvinner med HG utgjør således en unik mulighet for å studere konsekvenser av underernæring under en kritisk periode i fosterlivet. En sammenheng mellom HG og hjertekar sykdom kan få direkte klinisk relevans for behandlingen av HG. I tillegg er HG en modell for å studere betydningen av underernæring i fosterlivet for senere hjertekarsykdom. Kunnskapen fra vår studie kan gi ny forståelse av et problem av global størrelse, da mange samfunn i dag opplever endring fra underernæring til overspising og fedme.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øyvind Næss, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jon Marius Grasto Wickmann, Folkehelseinstituttet