Hopp til innhold

Prosjekt

Helse og elektromagnetiske felt - fra forskning til risiko og håndtering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Forskningen er et delprosjekt av et større EU-prosjekt som skal undersøke potensielle helseeffekter av elektromagnetiske felter (EMF): Generalised EMF Research using Novel Methods - an intergrated approach: from Research to risk assessment and support to risk management (Geronimo).


 • Start

  01.01.2014

 • Slutt

  31.12.2019

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Jan Alexander

Sammendrag

Forskningen er et delprosjekt av et større EU-prosjekt som skal undersøke potensielle helseeffekter av elektromagnetsike felter (EMF): Generalised EMF Research using Novel Methods - an intergrated approach: from Research to risk assessment and support to risk management (Geronimo). Delprosjektet tar sikte på å evaluere potensielle effekter av radiofrekvente felt på fødselsutfall og på utvikling av nervesystemet hos barn og unge ved å utnytte data fra store europeiske kohorter, ved å standardisere mål på eksponering for nære og fjerne radiofrekvente felter (RF) og endepunkter for kognitiv utvikling og adferd. Ved å kombinere og sammenligne funn i de ulike kohortene vil Geronimo kunne bruke store og grundige dataset for å kunne evaluere effekten av RF eksponering fra ulike kilder og gjennom ulike tidsvinduer av aldersutviklingen, noe som ikke har vært mulig tidligere. Barnets språkutvikling vil bli benyttet som et sensitivt endepunkt for utvikling av nervesystemet.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jan Alexander, Folkehelseinstituttet