Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Forebyggelse av helseproblemer hos småbarn og skolebarn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


For forskningsfornmål søker vi om å koble en sentral kommunal database i Bergen kommune med Medisinsk fødselsregister (MFR).


 • Start

  01.01.2011

 • Slutt

  01.03.2024

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Petur Benedikt Juliusson

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten har etterhvert fått journalsystemer som kan danne grunnlag for forskning om forekomst av helseproblemer og deres årsaksbakgrunn samt forebyggende tiltak. I løpet av de siste tre årene er det bygget opp et forpliktende samarbeid med Bergen kommune for å bidra til et kunnskapbasert forebyggende helsearbeid for barn og til at kommunen kan overholde sin lovpålagte plikt til overvåking av barn og unges helse. Det er nå utviklet et journalformat som er kvalitetssikret for vitenskaperlig bruk.Fra 2010 registreres alle de aktuelle helseopplysningene i Bergen kommune i et journalsystem med en sentral kommunal database (SKD). For forskningsfornmål søker vi om å koble denne databasen med Medisinsk fødselsregister(MFR). Det koblete datasettet vil bli anonymisert før analyse. Hvert årskull omfatter ca 3,200 barn.Det søkes om 4 delprosjekter: amming,vektutvikling,astma/atopi og karies.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Petur Juliusson, Folkehelseinstituttet