Hopp til innhold

Prosjekt

Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konlikt (FamilieForSK) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Målet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om familiekonflikt og familiesamspill i det norske velferdssamfunnet, og hvordan dette påvirker barns tilpasning. Det vil være et spesielt fokus på forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter, og barns opplevelse av dette.


 • Start

  01.03.2017

 • Slutt

  29.12.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Tilknyttet studie

  FamilieForSK-studien

 • Prosjektleder

  Maren Sand Helland

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Anne Reneflot

  Heidi Aase

Sammendrag

Målet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om familiekonflikt og familiesamspill i det norske velferdssamfunnet, og hvordan dette påvirker barns tilpasning. Det vil være et spesielt fokus på forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter, og barns opplevelse av dette. Slik kunnskap vil kunne bidra til bedre befolkningsrettede forebyggingstiltak, og målrettede tiltak til sårbare familier. Prosjektet skal samle inn data fra 1600 familier som kommer til familieverntjenesten*** 800 fra meklingssaker og 800 som søker hjelp for problemer i parforholdet/ familien. Vi vil samle inn informasjon gjennom spørreskjemaer som fylles ut elektronisk av mor, far og barn over 12 år. Vi vil gjennomføre strukturerte intervjuer med barn som er mellom 7 og 11 år. Barnehagepersonell/ lærere vil også å fylle ut spørreskjema om barn ml 2-6 år. Vi vil samle inn data på to tidspunkt. Prosjektet er en direkte videreføring av forprosjektet som er godkjent av REK-Nord (2015/1374).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maren Sand Helland, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Maren Sand Helland, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Espen Røysamb, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Jill Tonje Holter, Folkehelseinstituttet
Kristin Bringedal, Folkehelseinstituttet
Lisbeth Lund, Aarhus Universitet
Mark Edward Commings, University of Notre Dame
Janni Niclasen, Københavns Universitet
Trine Eikrem, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet