Hopp til innhold

Prosjekt

EuroMix - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.


Sammendrag

Hver dag blir vi utsatt for en rekke kjemikalier via diett, luft og hudkontakt. Disse kjemikaliene kan ha helseskadelige effekter, og bidrar til sykdom og dysfunksjon. Inntil nå har enkeltkjemikalier blitt vurdert separat, og ofte er bare én eksponeringsvei blitt vurdert. EU-prosjektet «European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix)» vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester. Det er nødvendig å verifisere de utviklede modeller og konsepter i en humanstudie. Reaktive kjemikalier kan binde seg til protein, RNA eller DNA. Nedbrytningsprodukter av disse kalles «biomarkører for effekt». Kjemikalie eller omdanningsprodukter er biomarkører på eksponering. Biomarkører kan måles i blod/urin. I en humanstudie hvor deltakere rapporter nøye hva de spiser/drikker og bruker av kosmetikk, er får vi detaljert kunnskap om eksponering av kjemiske blandinger, og kan sammenligne disse med målte biomarkører.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Trine Husøy, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Monica Andreassen, Folkehelseinstituttet
Hege Hjertholm, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet