Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Det finnes ingen nasjonale forekomststudier av psykiske lidelser og ruslidelser i Norge. For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse i tilknytning til HUNT4.


 • Start

  01.08.2017

 • Slutt

  31.07.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Tilknyttet studie

  Fylkeshelseundersøkelser

 • Prosjektleder

  Anne Reneflot

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Det finnes ingen nasjonale forekomststudier av psykiske lidelser og ruslidelser i Norge. For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse i tilknytning til HUNT4. Folkehelseinstituttet og HUNT skal samarbeide om undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er todelt. 1) Undersøkelsen vil kunnskap om forekomsten av psykiske lidelser og ruslidelser i Nord-Trøndelag samt om viktige risikofaktorer for og konsekvenser av disse lidelsene. Videre vil undersøkelsen fungere som en pilot på en nasjonal befolkningsundersøkelse. Formålet med piloten: a) å gjennomføre en grundig frafallsundersøkelse hvor vi studerer betydningen av sosioøkonomi og helse for frafall*** b) å validere informasjon fra helseregistrene om psykiske lidelser og ruslidelser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Steinar Krokstad, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet