Hopp til innhold

Prosjekt

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det finnes ingen nasjonale forekomststudier av psykiske lidelser og ruslidelser i Norge. For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse i tilknytning til HUNT4.


Sammendrag

Det finnes ingen nasjonale forekomststudier av psykiske lidelser og ruslidelser i Norge. For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse i tilknytning til HUNT4. Folkehelseinstituttet og HUNT skal samarbeide om undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er todelt. 1) Undersøkelsen vil kunnskap om forekomsten av psykiske lidelser og ruslidelser i Nord-Trøndelag samt om viktige risikofaktorer for og konsekvenser av disse lidelsene. Videre vil undersøkelsen fungere som en pilot på en nasjonal befolkningsundersøkelse. Formålet med piloten: a) å gjennomføre en grundig frafallsundersøkelse hvor vi studerer betydningen av sosioøkonomi og helse for frafall*** b) å validere informasjon fra helseregistrene om psykiske lidelser og ruslidelser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Kim Stene-Larsen, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Steinar Krokstad, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet