Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Alvorlige infeksjoner med Vankomycin resistente enterokokker i Norge - prosjektbeskrivelse

Studien søker å beskrive risiko for alvorlige infeksjoner (invasive) med vankomycinresistente hos bærere ved hjelp av register data fra MSIS og de medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

Sammendrag

Påvisningen av vankomycinresistente enterokokker er økende i Norge og det har siste år vært flere større utbrudd på sykehus. Både bærerskap og infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker er meldepliktig til Meldinsgsystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Det påvises ofte 10 ganger flere bærere (i tarm) enn infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker, men det er ikke kjent hvilken risiko bærerskap av vankomycinreistente enterokokker for den enkelte medfører. Studien søker å beskrive risiko for alvorlige infeksjoner (invasive) med vankomycinresistente hos bærere ved hjelp av register data fra MSIS og de medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Kristin Hegstad, Vert-mikrobe interaksjoner, UiT Norges arktiske universitet

Om prosjektet

  • Start 01.08.2015
  • Slutt 31.12.2020
  • Status Pågående
  • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet