Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Adherence av behandling med antipsykotika og relaterte kliniske utfall i schizofrene pasienter: en internasjonal, populasjonsbasert studie - prosjektbeskrivelse

Hensikten med denne internasjonale populasjonsbaserte kohortestudien er å estimere og sammenligne adherence til ulike antipsykotika brukt av schizofrene pasienter mellom de involverte landene, og undersøke potensielle sammenhenger mellom adherence og kliniske utfall. Resultater fra prosjektet kan øke forståelsen for behandling med antipsykotika hos schizofrene pasienter.

Sammendrag

Antipsykotika brukes i behandling av blant annet schizofreni. Tidlig behandling og god adherence er avgjørende for at behandlingen lykkes. Likevel viser studier at adherence ofte er veldig lav, noe som kan øke risiko for tilbakefall, sykehusinnleggelser, selvmord, samt bruk av alkohol og illegale stoffer. Dette kan igjen medføre høye økonomiske, familiære og sosiale kostnader. Hensikten med denne internasjonale populasjonsbaserte kohortestudien er å i) estimere og sammenligne adherence til ulike antipsykotika brukt av schizofrene pasienter mellom de involverte landene, og ii) undersøke potensielle sammenhenger mellom adherence og kliniske utfall (f.eks. mortalitet, sykehusinnleggelser og hvis mulig, besøk på legevakt, selvmordsforsøk). Data fra nasjonale databaser i de enkelte landene (Norge, Italia, Spania, USA og UK) skal anvendes for å besvare forskningsspørsmålene. Resultater fra prosjektet kan øke forståelsen for behandling med antipsykotika hos schizofrene pasienter.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet
Jean Luca, Italia
Elisabetta Patorno, Harvard Medical School

Om prosjektet

  • Start 01.04.2017
  • Slutt 31.12.2022
  • Status Pågående
  • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet
  • Prosjektleder

    Øystein Karlstad